Lingua   

Pika moj Ameriqì

anonimo
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione italiana e note di Gëzim Hajdari.
PIKA MOJ AMERIQÌMALEDETTA AMERIQÌ
  
E po seç na u hap një kurbet i riGiunge lo habèr per un nuovo kurbèt (1)
Pika, moj Ameriqi!Maledetta Ameriqì! (2)
Na i mblodhe trimat si djemkat n’skoliChiede i nostri uomini partire
Flaka, moj Ameriqi!Che tu possa bruciare Ameriqì!
Po na qajnë nënat me lot’ logoriPiangono le madri, non smettono mai
Zjarri, moj Ameriqi!Che tu possa sparire Ameriqì!
Se ç’na mbetnë nuset me duar në gjiAhimè le spose presto invecchieranno!
Kanë dalë eqimet mun te deti ZiVengono i pampòr dal mare nero (3)
Zjarri, moj Ameriqi!Maledetta Ameriqì!
I shikojnë trimat dy edhe nga dyLi scrutano gli uomini da lontano
Flaka, moj Ameriqi!Che tu possa bruciare Ameriqì!
Po gjithë të mirët iknë dë AmeriqiSe ne vanno i migliori in Ameriqì
Pika, moj Ameriqi!Che tu possa sparire Ameriqì!
Dhe ata pa gramë i kthejn’ më shtëpiQuelli deboli li fanno tornare a casa
Zjarri, moj Ameriqi!Che tu possa bruciare Ameriqì!
Kthehen dyke qarë qe s’kanë skoliTornano piangendo senza kësmèt (4)
Flaka, moj Ameriqi!Che tu possa bruciare Ameriqi!
(1) habèr: annuncio. kurbèt: migrazione, termine turco

(2) Ameriqì: America

(3) pampòr: nave

(4) kësmèt: fortuna, termine turco


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org