Language   

Huế, Sài Gòn, Hà Nội

Trịnh Công Sơn
Back to the song page with all the versions


OriginalAlternative English version by Frank Duong
HUẾ, SÀI GÒN, HÀ NỘIHUE, SAI GON, HA NOI
Huế, Sài Gòn, Hà Nội, quê hương ơi sao vẫn còn xa
Huế, Sài Gòn, Hà Nội, bao nhiêu năm sao vẫn thờ ơ
Việt Nam ơi, còn bao lâu,
những con người ngồi nhớ thương nhau
Triệu chân em, triệu chân anh,
hỡi ba miền vùng lên cách mạng
Oh, Hue Saigon Hanoi, my country,
why are you so far away still?
Hue Saigon Hanoi, so many years have gone by,
why are you still so indifferent?
Oh Vietnam, for how much longer
Must people still sit missing one another?
Millions my feet, millions your feet,
All those people who rise for the call of revolution
Ðã đến lúc nối tấm lòng chung
Tuổi thanh niên, hãy đi bằng những bước tiền phong
Từ Trung Nam Bắc chờ mong nung đốt
những bó đuốc reo vui tự do
Ðường đi đến những nơi lao tù
ngày mai sẽ xây trường hay họp chợ
Dân ta về cầy bừa đủ áo cơm no
Bàn tay giúp nước, bàn tay kiến thiết
Những dấu căm hờn xưa nhạt mờ
It's time for linking our hearts together,
All us youths, let's be the pioneers
All over Central South and North, waiting eagerly,
all those bundles of rice are symbols of freedom
The roads now lead to the prisons
tomorrow let us build schools and market places
Our people shall return to cultivate and ensure all are well clothed and fed.
All hands will work for the nation,
All hands will build, let the memory of hatred and pain fade away
Nhà ta xây mãi, vườn ta thêm trái
cho em ra đầu núi ca tình vui
Bắc Nam Trung ơi, đoàn kết một miền
phá biên thùy, mở rộng đường thêm dựng nước bình yên
We will keep building our houses, our gardens will prosper,
Let me go up the hill to sing with joy
North, South and Centre, let us unite and be one region again
All three frontiers open, roads built and peace returns to the country
Huế, Sài Gòn, Hà Nội, hai mươi năm tiếng khóc lầm than
Huế, Sài Gòn, Hà Nội, trong ta đau trái tim Việt Nam
Ðạn bom ơi, lòng tham ơi, khí giới nào diệt nổi dân ta
Việt nam ơi, bừng cơn mơ,
trố mắt nhìn sạch tan căm thù
Hue Saigon Hanoi, for 20 years, the cries of misfortune,
Hue Saigon Hanoi, in our hands, the heart of Vietnam
Bullets and bombs, human greed, what war machines destroy our kind
Oh Vietnam, stop dreaming, look forward and get rid of hatred
Let's wipe off all past sadness,
Hãy xóa hết dấu tích buồn xưa
Ngày mai đây, những con đường Nam Bắc nở hoa
Bàn tay thân ái, lòng không biên giới
Anh em ơi, lắng nghe tình nhau
Ngày vui lớn sẽ qua trăm cầu
Mẹ dâng miếng cau rồi dâng ngọn trầu
cho hai miền trùng phùng, lòng thấy nao nao
Ngày Nam đêm Bắc, tình tràn trong mắt
sẽ thấy trăm bình minh ngọt ngào
Tomorrow, all roads linking South and North covered with flowers
Loving hands and hearts with no frontiers
Brothers let's listen to all the love
The big joy shall pass hundred of bridges
The mother will enjoy the betel nuts
Watching the two regions sharing the peace with hearts filled with warmth
Day in the South, night in the North,
Eyes taking in all the changes, seeing the sweet dawn breaking
Ngựa bay theo gió, lòng reo muôn vó
cho dân ta bừng lớn trong tự do
Bắc Nam Trung ơi, tình nghĩa mặn nồng
bước ra ngoài một lần diệt vong
Dựng mái nhà chung
Horses flying past with the wind, hearts beating with the galloping noises
Let us stand up in freedom
North South and Centre in deep love;
Stepping out together jointly building our shared thatched house.
Do wipe off all signs of past sadness,
Hãy xóa hết dấu tích buồn xưa
Ngày mai đây, những con đường Nam Bắc nở hoa
Bàn tay thân ái, lòng không biên giới
Anh em ơi, lắng nghe tình nhau
Ngày vui lớn sẽ qua trăm cầu
Mẹ dâng miếng cau rồi dâng ngọn trầu
cho hai miền trùng phùng lòng thấy nao nao
Ngày Nam đêm Bắc, tình tràn trong mắt
sẽ thấy trăm bình minh ngọt ngào
Tomorrow all South North roads will be covered with flowers
Hands of love, hearts of no frontiers, brothers lets listen to the love,
The big joy shall pass hundred of bridges
Mother will enjoy the betel nuts
Watching the two regions sharing the peace with hearts filled with warmth
Day in the South, night in the North,
Eyes taking in all the changes, seeing the sweet dawn breaking
Ngựa bay theo gió, lòng reo muôn vó
cho dân ta bừng lớn trong tự do
Bắc Nam Trung ơi, tình nghĩa mặn nồng
bước ra ngoài một lần diệt vong
Dựng mái nhà chung
Horses flying past with the wind,
Hearts beating with the galloping noises
Lets us upraise in freedom
North South and Centre in deep love;
Stepping out together jointly building our shared thatched house.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org