Language   

Chờ nhìn quê hương sáng chói

Trịnh Công Sơn
Back to the song page with all the versions


OriginalEnglish Version by Frank Duong
CHỜ NHÌN QUÊ HƯƠNG SÁNG CHÓIWAIT TO SEE BRILLIANT FATHERLAND
Nơi đây tôi chờ
Nơi kia anh chờ
Trong căn nhà nhỏ, mẹ cũng ngồi chờ
Anh lính ngồi chờ trên đồi hoang vu
Người tù ngồi chờ bóng tối mịt mù
Chờ đã bao năm ?
Chờ đã bao năm ?
Chờ đã bao năm ?
Here I wait, there you wait,
In a small house, mother sits and waits too,
The soldier waits on the deserted hilltop;
The prisoner waits in total darkness
How many years have we been waiting?
How many years have we been waiting?
How many years have we been waiting?
Chờ mai này ta dậy trong tiếng hò reo
Chờ cho lòng căm thù đến lúc chìm sâu
Chờ hòa bình đến
Chờ tiếng bom im
Chờ bước đi trên những con đường không chông mìn
Chờ đường giao thông chắp nối,
chuyến xe qua ba miền
Chờ tin mừng, sông chờ núi cũng chờ mong
Chờ trên vừng trán mẹ thắp lên bình minh
Chờ khô nước mắt
Chờ đá reo ca
Chờ áo cơm nuôi cho những trẻ con không nhà
Chờ ngày Việt Nam thống nhất
cho những tình thương vỡ bờ
Waiting for ever when we all awaken with a large shout of joy
Waiting for the heart of hatred to sink deep
Waiting for the peace to come, waiting for the sound of the three regions
Waiting for the steps to be made on roads with no mines and spikes
Waiting for the roads to be reconnected and vehicles to travel through all three regions
Waiting for the good news that the whole nation has been waiting for
Waiting for mother's forehead to lighten with the dawn
Waiting for the tears to dry,
waiting for the stones to sing
Waiting for foods and clothes for the children without homes
Waiting for the day Vietnam reunites for the love without borders
Chờ tiếng kèn đưa về đây những đàn con
Chờ tim người không còn nuôi những hờn căm
Chờ đêm không cấm
Chờ sáng thênh thang
Chờ lúa thơm lên dưới những bàn tay dân mình
Chờ lòng yêu thương đất nước
quyết đi xây thanh bình
Chờ trống dồn tin mừng khắp phố làng ta
Chờ nghe từ đất dậy tiếng ca tự do
Chờ cây thay lá
Chờ kết bông hoa
Chờ thấy ta đi trong phố phường không xa lạ
Chờ nhìn quê hương sáng chói
mắt mẹ ngày nay chưa mờ
Waiting for the bugle to sound to bring home all the boys
Waiting for hearts to no longer hold any hatred and grudges
Waiting for nights without curfews and mornings with comfort
Waiting for the aromatic rice to grow under the hands of our own people
Waiting for the hearts that love the country and are determined to build the peace
Waiting for the hearts that are happy throughout the villages
Waiting for the land to resound of songs of freedom
Waiting for trees to change leaves; waiting for flowers to blossom
Waiting for us to go around streets that are not strange
Waiting for a bright country and the mothers' eyes are no longer blurred with tears
Chờ tiếng kèn đưa về đây những đàn con
Chờ tim người không còn nuôi những hờn căm
Chờ đêm không cấm
Chờ sáng thênh thang
Chờ lúa thơm lên dưới những bàn tay dân mình
Chờ lòng yêu thương đất nước
quyết đi xây thanh bình
Chờ trống dồn tin mừng khắp phố làng ta
Chờ nghe từ đất dậy tiếng ca tự do
Chờ cây thay lá
Chờ kết bông hoa
Chờ thấy ta đi trong phố phường không xa lạ
Chờ nhìn quê hương sáng chói
mắt mẹ ngày nay chưa mờ
Waiting for the bugle to sound to bring home all the boys
Waiting for hearts to no longer hold any hatred and grudges
Waiting for nights without curfews and mornings with comfort
Waiting for the aromatic rice to grow under the hands of our own people
Waiting for the hearts that love the country and are determined to build the peace
Waiting for the hearts that are happy throughout the villages
Waiting for the land to resound of songs of freedom
Waiting for trees to change leaves; waiting for flowers to blossom
Waiting for us to go around streets that are not strange
Waiting for a bright country and the mothers' eyes are no longer blurred with tears.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org