Lingua   

Fabrizio De André: Il sogno di Maria

GLI EXTRA DELLE CCG / AWS EXTRAS / LES EXTRAS DES CCG
Pagina della canzone con tutte le versioni


Traduzione spagnola di Santiago
SEN MARIIEL SUEÑO DE MARÍA
  
W wilgotnym mroku wnętrza świątyniEn el seno húmedo, oscuro del templo,
chłód cienia się wzdymał wonnym dymem mirry,la sombra era fría, llena de incienso,
tak jak co wieczór spłynął anioł z niebael ángel bajó, como cada noche,
modlitwy mnie uczyć co serce odmienia,a enseñarme una nueva oración:
dłonie me rozplótł co złączone trwałydespués, de improviso, me soltó las manos
i me ramiona skrzydłami się stały,y mis brazos se convirtieron en alas,
a gdy mnie spytał, czy znam lata pełnię,cuando me preguntó: "¿Conoces el verano?"
ja w dniu tym jednym, przez tę chwilę jedną,yo, por un día, por un momento,
ujrzeć pomknęłam wiatru barwę błędną.corrí a ver el color del viento.
  
A lot ten piękny był i tak realny,Volamos de verdad sobre las casas,
hen w dole ogrody, ulice i bramy,por encima de los portones, los huertos, las calles,
i wśliznęliśmy się w kwietne doliny,después nos deslizamos entre valles floridos
gdzie srebrny pień oliwki oplata pęd winny,donde al olivo se abraza la vid.
tam sfrunęliśmy gdzie dzień gubi drogęBajamos allá, donde el día se pierde
i sam się szuka w gęstwinie zielonej,buscándose solo escondido entre el verde,
a żar słów jego, jak modlitwa gorący,y él habló como cuando se reza,
zadrgał płomieniem, kiedy pacierz kończył,y al final de cada oración
ziarnami różańca pleców moich łuk wiotki.contaba una vertebra de mi espalda.
  
Wyrosły długie kapłanów cienie wokół,Las sombras largas de los sacerdotes
sen osaczając w ciasnym kręgu głosów.encerraron el sueño en un cerco de voces.
Chciałam się wymknąć, użyć skrzydeł, uciec,Con las alas de antes pensé en escapar
lecz ramię było nagie, nie mogło mnie unieść.pero el brazo estaba desnudo y no supe volar
I nagle anioł zmienił się w kometę,luego vi al ángel convertirse en cometa
a oblicza surowe stężały kamieniem,y los rostros severos volverse de piedra,
członki ich stały się drzew konarami,sus brazos perfiles de ramas,
w gestach zastygłe co innym są życiem,en los gestos inmóviles de otra vida,
palec ich cierniem, dłonie były liściem.hojas las manos, espinas los dedos.
  
Wrzenie zaułków, szum ulicznej wrzawy,Voces de calle, rumores de gente,
wykradły mnie majakom, ze snu mnie wyrwały.me robaron del sueño para entregarme al presente.
Obraz wypłowiał i zgasły kolory,Se desvaneció la imágen, se diluyó el color,
lecz echo wibrowało szeptem oddalonym,pero el eco lejano de breves palabras
słowami cichnącymi tej przedziwnej modlitwy,repetía de un ángel la extraña oración
co choć jawą być nie mogły, snem jednak nie były:donde quizás era un sueño, pero sueño no era:
„Ludzie mu miano dadzą Syn Boży”,"Lo llamarán hijo de Dios",
słowa niejasne dudniące w mej głowie,palabras confusas en mi mente,
prysnęły jak mara, lecz spełniły się w łonie.desvanecidas en un sueño, pero impresas en el vientre.
  
I z sił opadła w tym szeptaniu,Y la palabra ya agotada
rozpływającym się w płaczu,se fundió en llanto,
a blask jej oczu półprzymkniętychpero el miedo de los labios
zasnuła trwoga wyznania,se recogió en los ojos
usta spierzchłe zamilkły,semicerrados en el gesto
zlęknione słów wymowie,de una quietud aparente
spokoju pozór twarz wygładził,que se consuma en la espera
gdy łaski szukała wzrokiem.de una mirada indulgente.
  
Zaś ty, wolno ją przytulając,Y tú, despacio, posaste los dedos
poczułeś, że cała jest drżąca.al borde de su frente,
Starzy ludzie obdarzając pieszczotą,los viejos cuando acarician
Lękają się, że jest zbyt mocna.tienen el temor de hacerlo demasiado fuerte.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org