Language   

Sámi soga lávlla

Isak Saba
Back to the song page with all the versions


10. Traduzione svedese
SAMEFOLKETS SANGSAMEÄTTENS SÅNG
  
1. Langt mot nord under Karlsvognen1. Nordvart nedom Karlavagnen
sakte stiger Samelandet:ser du Samelandet skymta:
Vidde seg bak vidde strekker,Fjäll bak fjäll i fjärran blåna,
sjø ved sjø hvor øyet rekker.sjöar sträcka sig vid sjöar,
Lier, åser, snaue rabberbergens branter, fjällens toppar
hever seg mot himmelbrynet.höja sig mot själva himlen;
Elver bruser, skoger suser,bäckar brusa, skogar susa,
stålgrå, steile fjell-nes skytertvärbrant stupa stålgrå uddar
mot det ville hav seg ut.strävande mot stormigt hav.
  
2. Vintertid med storm og kulde,2. Frosten härjar här om vintern,
snefokk uten mål og måte.yrsnön vräks av vilda vindar;
Sameslekten dog av hjertetändock älskar sameätten
henger med sitt hjem og yrke.denna jord av allt sitt hjärta:
For en vandrer månen skinner,Månens ljus en färdman fägnar,
nordlys flimrer, stjerner tindrer.flygga norrskensflammor fladdra –
Reingrynt høres mellom krattet,klövknäpp, rengrymt hörs bland snåren,
sus og brus fra sjø og slette,utpå insjön. över slätten
pulkestøy langs vintervei.slamrar släden vägen fram.
  
3. Og når sommersolen gyller3. Och när sommarns sol förgyller
fjell og skoger, hav og strender,skogen, havet, havets stränder,
fiskere i gullglans gynger,guldomglänsta fiskefartyg
gynger stilt på hav og innsjø.vaggas utav vattnets vågor,
Gyllent glinser svømmefuglergullhamn får var vattenfågel,
og som sølv de store elver.strömmarna som silver glittra,
Staker glimter, årer glitrer,åror blänka, stakar blixtra,
Folket under sang det farerunder sång ses männnen styra
gjennom stiller, stryk og foss.utför eda, fors och fall.
  
4. Samelandets ætt og stamme4. Lapplands släkte, sameätten –
utholdt har og tålt så mangeobräckt har sen mäktat utstå
herjingstokter, bannskaps-handler,mördartjuder, slemma köpmän,
frekke falske skattefuter.sluga skattekrävarskaror.
Hill deg, seige samestamme!Hell, var hälsat, sega släkte!
Hill deg, fredens rot og flamme!Hell dig fridens rot och fäste!
Aldri er der kamper kjempet,Krigisk fejd har aldrig flammat,
aldri broder-blod har runnetaldrig spilldes brödrablodet
i den stille sameslekt.ibland Lapplands lugna ätt.
  
5. Våre fedre før har seiret5. Våra fäder övervunno
over dem som urett øvet.vrånga våldsmän fordomtima;
La oss også motstå, brødre,bröder låt oss likaledes
dem som vil oss underkue!strida segt emot förtrycket!
Solens sønners seige avkom!Solens söners starka släkte!
Aldri skal du overvinnesDig kan ingen ovän kuva,
om ditt gyldne språk du vokter,blott ditt väna språk du vårdar,
husker dine fedres tale:minnes forntidsfädrens maning:
Sameland for samene!Sameland åt samerna!


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org