Language   

Sámi soga lávlla

Isak Saba
Back to the song page with all the versions


6. Il testo originale in Sami di Kildin
SÄÄMI SUUVÂ LAAVLÂ

1. Tääbbin tavveen Távgái vyelni
mist lii stuorrâ Säämieennâm.
Tuodâr liäbbáá tuoddâr tyehin,
jävri šiärráá jäävri alda.
Čoheh čielgijn, čoroh čuumâin
alanedeh alme vuástá.
Šäävvih juuvah, šuveh vyevdih,
cäähih ciägu stälinjaargah
meendu muávroo meerâ siis.

2. Tälviv tääbbin puolâšpiegah,
muotâpuurgah merettemeh.
Säämi suuhâ siäloin mieláin
iäccá kuittâg enâmijdis.
Máđháliist láá mánutteveh,
kiđordeijee kuovsâkkâsah,
ruoškâs, ruovgâš roođoin kulloo,
juucâ jaavrijn, jolgâdâsâin,
kerrisskaalâ maađij mield.

3. Já ko kesipiäiváš páštá
meecijn, meerâin, merâriddoin,
kole siste kuálásteijeeh
suiloh meerâin, suiloh jaavrijn.
Kollen čyevih čäcilodeh,
silbân kolgeh Säämi juuvah,
šiälguh čyeimih, šliäđguh ááiruh,
lyeštih almaah lávlustâlân
kiävŋáid, kuoškâid, kuánilijd.

4. Säämieennâm suhâkodde
tot lii killám toijuuhánnáá
koddee čuuđijd, karokaavpijd,
viehis veriviäru väldeid.
Tiervâ tunjin, si hes suuhâ!
Tiervâ tunjin, ráávhu ruotâs!
Tust láá suáđih sođâhánnáá,
viiljâin vorrâ vardehánnáá.
Sijvo suuhâ sämmilâš!

5. Maaddârää´jj mee´st lie tuu´l
vuäittam veä´reld tue´jjeei pâ´jjel.
Vuâsttlâ´sttep viillj, mij še,
sitkkâdvuõđin suä´rddeejeem!
Sokk rää´ves Pei´vvpäärnai
ij tuu vuei´t vâjjlažžad
jõs veâl määttak kå´llǩiõlad,
mooštak maaddâr maddji saa´nid:
Sää´mjânnam saa´mi lij!
СОАМЕ ШУРЬМУСЕ ЛА̄ВВЛ

1. Альмест чуввесь тоасьтэ вӯлленҍ
Куххьккенҍ аляхт Соаме Е̄ммьӊе.
Па̄ххькк па̄кьк мӣлльтэ уйтант кукас,
Ко̄лкэв эвтес ча̄зь ча̄зь мӣлльтэ.
Урьтэ вуйв я е̄нас пагка
Выммьдуэвма ле̄в алехь аллма.
Коаввкэв ва̄рь, я ко̄ллкэв кӯшшк ёг.
Кырртэв чӣӊӊлэс ёавьренҍ э̄ххтэ,
Ко̄ммьтэсь нэ̄ммьпьесь ме̄рэнҍвя̄л.

2. Та̄лльва чоавч ле̄в шӯрр та̄ввь е̄ммьнесьт,
Вэ̄зэнҍ вӣ ллькесь коаххтал ёабьретҍ
Ӣӊкэнҍ са̄мь мӣн о̄ллмэ то̄ӆӆькьев
Пуадта вӣресь ва̄рне кӯтҍкетҍ.
Воафсхэсс сӣрант та̄лльва кыдта,
Пӯдзэ пэ̄гант куллай ла̄ввлэнҍ.
Роатткъев э̄лл па̄кь нёллькесь ёавьренҍ,
Ке̄ресь мэ̄ннэв раст я чӯлл ча̄р,
Вэ̄ннса налла налла кэскэсьт нэмпэ.

3. Поашт пе̄ййв вӯлкхалл нюлэтҍ е̄ммьнье,
Воаретҍ, ёавьретҍ, ме̄рр э̄лл нэмпэтҍ,
Касьт таввь о̄ллмэ шыллев коалль кӯль.
А̄ввт со̄нн лонҍтэтҍ йхесь поаззксэнҍ.
Сыллпэнҍ вуаӆӆк мӣн са̄мь е̄ммьне.
Рынтэсьт о̄ййкьювв, арьй лыэшшт ча̄дза,
Сугкал тавас, вуаййпе нэмпэнҍ,
Мугка вуэссь и аннта соннӭ
Аллма кӯшкэ э̄лл ла̄вл кыррьтэв.

4. Соаме ммьне шэ̄ннтад ко̄нҍтэтҍ.
Ке эйй та̄ххтма кадцьсе е̄ммьнян.
Са̄мь никенн ейй та̄ххтма коаннҍтэ,
Вӣлье ве̄р ейй аннта ко̄ллкэ.
Ӣге са̄ммьля ло̄ссесь вуэзесь,
Кӣршэ со̄нн пугк аннтма рэ̄зэтҍ.
Тӣррв, са̄мь олма, агесь кӣрршэй!
Тӣррв мыр шоабшей роавас вуэнҍтэсь!
Лувьтэнҍ ча̄рэсьт выйей агесь.

5. Моаннтар а̄й, а̄к ӣллень, вӯххьтеэнҍ
Пугк шӯрр рэ̄зэтҍ е̄рркъя па̄лесьт.
Быдт э мыйе буаййпе бйльйням,
Пыххта я̄лэн ло̄сстэгуэйм шӯрр.
Са̄ммыля тоавас, шэ̄ннтъта пӣйвенҍ,
Ев ля рэ̄з то̄н буххьтэ вуайченҍ,
Кӣлант коалль вуанч пынне эбтэс,
Моаннтар а̄янт соаг ва̄льт е̄ррма:
Соаме ва̄пткэсь Е̄ммьне Соаметв!

SOAMYE ŠURĬMUSYE LĀVVL

Alĭmyest čuvvyesĭ toasĭte vūllyenj
Kuχχĭkkyenj aljaχt Soamye Yēmmĭṇye.
Pāχχĭkk pākĭk mīllĭtye uytant kukas,
Kōlkev evtyes čāzĭ čāzĭ mïllĭte,
Urĭte vuyv ja yēnas pagka
Vɨmmĭduevma lyēv alyeχĭ allma.
Koavvkev vārĭ, ya kōllkev kūššk ëg.
Kɨrrtev čiṇṇles ëavĭrenj ēχχte,
Kōmmĭtesĭ nēmmĭpĭyesĭ myērenjvyāl.

Tāllĭva čoavč lyēv šūrr tāvvĭ yēmmĭnyesĭt,
Vēzenj vī llĭkyesĭ koaχχtal ëabĭryetj
Īṇkenj sāmĭ mīn ōllme tōḷḷĭkĭyev
Puadta vīryesĭ vārnye kūtjkyetj.
Voafsχess sīrant tāllĭva kɨdta,
Pūdze pēgant kullay lāvvlenj.
Roattkŭyev yēll pākŭ nëllĭkyesĭ ëavĭryenj,
Kyēresĭ mēnnev rast ya čūll čār,
Vēnnsa nalla nalla keskesĭt nempe.

Poašt pyēyyv vūlkχall nyuletj yēmmĭnĭye,
Voaryetj, ëavĭryetj, myērr yēll nempetj,
Kasĭt tavvĭ ōllme šɨllyev koallĭ kūlj.
Āvvt sōnn lonjtetj yχyesĭ poazzksenj.
Sɨllpenj vuaḷḷk mīn sāmĭ yēmmĭnye.
Rɨntesĭt ōyykŭyuvv, arĭy lɨeššt čādza,
Sugkal tavas, vuayypye nempenj,
Mugka vuessĭ i annta sonnë
Allma kūške ēll lāvl kɨrrĭtev.

Siame mmĭnye šyēnntad kōnjtetj.
Kye eyy tāχχtma kadcĭse yēmmĭnyan.
Sāmĭ nikyenn eyy tāχχtma koannjte,
Vīlĭe vyēr eyy annta kōllke.
Īge sāmmĭlya lōssesĭ vuezyesĭ,
Kīrše sōnn pugk anntma rēzetj.
Tīrrv, sāmj olma, agesĭ kīrršey!
Tīrrv mɨr šoabšey roavas vuenjtesĭ!
Luvĭtenj čāresĭt vɨyey agesĭ.

Moanntar āy, āk īllyenĭ, vūχχĭtyeenj
Pugk šūrr rēzetj yērrkŭya pālesĭt.
Bɨdt e mɨyye buayypye bylĭynyam,
Pɨχχta yālen lōsstegueym šūrr.
Sāmmɨlya toavas, šēnntĭta pīyvyenj,
Ev lya rēz tōn buχχĭte vuayčyenj,
Kīlant koallĭ vuanč pɨnnye ebtes,
Moanntar āyant soag vālĭt yērrma:
Soamye vāptkesĭ Yēmmĭnye Soamyetv!


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org