Lingua   

De mördades fria republik

Dan Berglund
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleAn essay for a singable English version of the song
DE MÖRDADES FRIA REPUBLIKTHE FREE REPUBLIC OF THE MURDERED
  
Jag åt min gröt och läste tidningenI ate up my porridge and read my newspaper,
Tog väskan i min hand och kysste kärringenThen seized my workbag and kissed my love goodbye,
Djup låg snön och natten såg mitt spårThe snow was so deep, the dark night saw my trail
Där på vägen som jag traskat fram i tretton långa årAlong the way I had been going for thirteen endless years.
  
Och denna dag låg vinden på från nordThat day was swept by so strong a north wind,
Vi svetsade på däck tretti meter över jordDoing our deck weldwork 100 feet up high
Då hörde jag ett dån och någon som skrek:- Sven!I heard a crash and someone shouting: -Sven!
Men allt försvann i blod och eld och det blev natt igenAnd then blood and fire, and the night fell again.
  
Så vaknade jag upp i en kista utav granA sprucewood coffin was the place I woke up in,
Och tänkte att det här, det liknar ju själva fanI thought I was in hell, that's all I tell you friends.
Och kärringen hon grät och var likblek i sin synMy love was weeping, her face was white as death,
Medan prästen bad till herren gud med näsan sin i skynthe priest was praying his god with his nose turned up.
  
Sen firades jag ner till min enkla lägenhetThen I was lowered into my simple, bare grave,
Och börja rulla tummar i min tysta ensamhetI lay and rolled my thumbs in my quiet loneliness;
Då var det nån som sa: – Kamrat och bästa likI heard a voice saying: - Comrade, dear deceased,
Välkommen till dom mördades fria republik.The Free Republic of the Murdered bids you welcome.
  
Och där bland sten, bland rötter, sand och mullAnd there among stones, roots, pebbles, sand and dirt
Låg människor i led, hela jorden var fullPeople lay in long rows, the whole earth was full
Av kvinnor och män som arbetat en gångOf men and women, old workers of times past,
Och dom reste sig så jorden skalv och stämde upp en sång:The earth was shaken, trembling as they all rose up and sang:
  
”Vi mördades i den svenska industrin“We all were murdered by the Swedish industry,
Vi är femhundra per år som blir slaktade som svinFive hundred of us per year, slaughtered like pigs
I fabrikerna där man suger ut vår märgIn factories where our blood's drain'd from our veins,
Och störst av alla mördare är Jacob WallenbergAnd the worst butcher's name is Jacob Wallenberg.
  
Det var vi som höll igång hans fabrikWe, the workers, kept all his plants in nonstop run,
Det var vi som föll och blev burna ut som likThe pay we got was death, a burial and a grave.
Vi bugade för bödeln, vi gödde honom storBowing to a butcher's feet we made him rich and fat
Medan sossarna och facket sprang och putsade hans skorWhile socialists and unionmen rushed to shine his shoes.
  
Nu kräver vi hämnd, hör vårt bittra skrikWe're craving for revenge, hear now our bitter cry
Det hörs genom maskinerna i varje fabrikResounding through the floors in every factory,
Det hörs i vindens sus och i höga furors sångWhispering with the wind, humming with the pine trees
Och det kräver att du gör din plikt och hämnas oss en gångAnd telling you to take revenge, your duty to fulfill.
  
Och genom maskinerna sjunger vi för er:Through the machines, you can hear us sing for you:
Studera Marx och Lenin och förena er [1]Let's act for revolution, for union and dignity,
Klass mot klass måste striden ståClass against class, that's our struggle, our fight,
Och i tysthet ska vi stiga upp och vara med er då."We'll stand up in silence and back you by your side.
[1] Raden numera utbytt till: Se till nån gång att vakna och förena er


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org