Lingua   

De mördades fria republik

Dan Berglund
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione inglese / English Translation / Traduction anglaise...
DE MÖRDADES FRIA REPUBLIKTHE FREE REPUBLIC OF THOSE MURDERED
  
Jag åt min gröt och läste tidningenI ate my porridge and read the paper,
Tog väskan i min hand och kysste kärringentook my bag and kissed my missis goodbye.
Djup låg snön och natten såg mitt spårAnd in the dark I left my trail in the deep snow
Där på vägen som jag traskat fram i tretton långa åron the road I had been walking for thirteen long years.
  
Och denna dag låg vinden på från nordOn that day the wind was in the north.
Vi svetsade på däck tretti meter över jordWe were welding on a deck thirty meters above the ground
Då hörde jag ett dån och någon som skrek:- Sven!when I heard a boom and a voice shouting: »Sven!«
Men allt försvann i blod och eld och det blev natt igenAnd everything disappeared in blood and fire and it was night again.
  
Så vaknade jag upp i en kista utav granThen I woke up in a coffin of spruce
Och tänkte att det här, det liknar ju själva fanand thought all hell must be loose.
Och kärringen hon grät och var likblek i sin synAnd my missis was weeping her face pale like death
Medan prästen bad till herren gud med näsan sin i skynand the priest begging to his god out of breath.
  
Sen firades jag ner till min enkla lägenhetThen I was lowered into my simple dwelling
Och börja rulla tummar i min tysta ensamhetand in its loneliness I started to twiddle my thumbs.
Då var det nån som sa: – Kamrat och bästa likSuddenly I heard a voice: »Comrade, dear deceased,
Välkommen till dom mördades fria republik.welcome to The Free Republic Of Those Murdered.«
  
Och där bland sten, bland rötter, sand och mullAnd there, in the midst of stones, roots, sand and dirt,
Låg människor i led, hela jorden var fullrows of people were lying, the earth was full
Av kvinnor och män som arbetat en gångof women and men who had once been working
Och dom reste sig så jorden skalv och stämde upp en sång:and who rose up singing a song that made the earth shake:
  
”Vi mördades i den svenska industrin»We were murdered by the Swedish industry.
Vi är femhundra per år som blir slaktade som svinFive hundred of us each year are butchered like pigs
I fabrikerna där man suger ut vår märgin factories that drain our blood.
Och störst av alla mördare är Jacob WallenbergAnd the worst of all murderers is Jacob Wallenberg. *)
  
Det var vi som höll igång hans fabrikWe were the ones to keep his factories running,
Det var vi som föll och blev burna ut som likit was we who fell and whose bodies were buried.
Vi bugade för bödeln, vi gödde honom storWe bowed to the hangman and filled his stomach,
Medan sossarna och facket sprang och putsade hans skorwhile socialists and union men were busy to shine his shoes.
  
Nu kräver vi hämnd, hör vårt bittra skrikNow we are demanding revenge, hear our bitter cry
Det hörs genom maskinerna i varje fabriksounding from each factory floor,
Det hörs i vindens sus och i höga furors sångcarried by whispering winds and the humming of tall pines,
Och det kräver att du gör din plikt och hämnas oss en gångand requiring you to do your duty and revenge us.
  
Och genom maskinerna sjunger vi för er:And from the machines on factory floors we sing to you:
Studera Marx och Lenin och förena er [1]Study Marx and Lenin and unite!
Klass mot klass måste striden ståClass against class it shall be!
Och i tysthet ska vi stiga upp och vara med er då."And silently we will raise up to back you.«
[1] Raden numera utbytt till: Se till nån gång att vakna och förena er
* ) Jacob Wallenberg (1892 - 1980) was a banker and one of the most influential figures in Swedish business life.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org