Language   

The Waterboys: Fisherman's Blues

GLI EXTRA DELLE CCG / AWS EXTRAS / LES EXTRAS DES CCG
Back to the song page with all the versions


OriginalTom Roger Aadland
THE WATERBOYS: FISHERMAN'S BLUESFISKARMANNS BLUES
I wish I was a fisherman
Tumblin' on the seas
Far away from dry land
And it's bitter memories
Castin' out my sweet line
With abandonment and love
No ceiling bearin' down on me
Save the starry sky above
With light in my head
With you in my arms...
Eg ønskjer eg var fiskar
Mellom bølgjer på ein båt
For alt som jorda gav meg
Var skuffelsar og gråt
Eg sette ut mi line
Med kjærleik, fri og rein
Og ingenting låg over meg
Berre stjernene som skein
Med ljos i mitt sinn
Med deg i min famn
I wish I was the brakeman
On a hurtlin fevered train
Crashin head long into the heartland
Like a cannon in the rain
With the feelin of the sleepers
And the burnin of the coal
Countin the towns flashin by
And a night that's full of soul
With light in my head
With you in my arms...
Eg ønskjer eg var mannskap
På eit tog i veldig fart
Som skar igjennom landskapet
Medan regnet piska hardt
Og gynginga frå svillene
Var alt eg kjende att
Og namn på byar fôr forbi
Ei sjelfull vinternatt
Med ljos i mitt sinn
Med deg i min famn
And I know I will be loosened
From the bonds that hold me fast
And the chains all around me
Will fall away at last
And on that grand and fateful day
I will take thee in my hand
I will ride on a train
I will be the fisherman
With light in my head
You in my arms...
Light in my head
You in my arms...
Light in my head
You...
With light in my head
You in my arms...
Og eg veit eg skal bli frigjort
Frå alt omkring som bind
Og lekkjene skal falla
Når morgonen set inn
Den lagnadsfulle dagen
Skal eg ta imot di hand
Då er eg mannskap på eit tog
Då er eg fiskarmann
Med ljos i mitt sinn
Med deg i min famn


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org