Lingua   

De eeuwige soldaat

Bram Vermeulen
Pagina della canzone con tutte le versioni


Traduzione italiana di Riccardo Venturi
DE EEUWIGE SOLDAATIL SOLDATO ETERNO
De jongen is een held
Kijk hoe die zwaait met zijn plastic zwaard
Hij heeft zijn plastic schild paraat
Niemand die hem hier verslaat
Niemand kan hem pakken hier
De jongen is soldaat
Een soldaat van vier
Il ragazzo è un eroe
Guarda come si slancia con la sua spada di plastica
Ha bell’e pronto il suo scudo di plastica
Nessuno qui che possa abbatterlo
Nessuno qui che possa acchiapparlo
Il ragazzo è un soldato
Un soldato di quattro anni
En met een emmer als helm
Speelt ie de beelden van het journaal
Hij doet het voor, hij doet niet na
Hij weet precies hoe dat gaat
Hij hoefde nooit op les
De jongen is soldaat
Een soldaat van zes
(links-rechts links-rechts)
E con un secchio come elmetto
Gioca alle fotografie del giornale
Lui proprio fa così, non fa finta
Sa esattamente come funziona
Non ha mai avuto bisogno di lezioni
Il ragazzo è un soldato
Un soldato di sei anni
(dest’-sinist’, dest’-sinist’)
En met zijn houten geweer
Bewaakt ie kordaat de hele straat
Wie er komt en wie er gaat
Op zijn post achter het raam
Staat ie de hele dag op wacht
De jongen is soldaat
Een soldaat van acht
(links-rechts links-rechts)
E col suo fucile di legno
Sorveglia con fermezza tutta la strada
Chi viene e chi va
Appostato dietro alla finestra
Sta tutto il giorno di guardia
Il ragazzo è un soldato
Un soldato di otto anni
(dest’-sinist’, dest’-sinist’)
En wie niet mee doet pleegt verraad
Die pest ie meteen met zijn woorden weg
Niemand leerde hem dat
Hij weet alles af van haat
Wie niet voor is die is tegen
De jongen is soldaat
Een soldaat van negen
(links-rechts links-rechts)
E chi non collabora è un traditore
Via subito la peste con le sue parole,
Nessuno glielo ha insegnato
Lui sa già tutto per odio
Chi non è pro, è contro
Il ragazzo è un soldato
Un soldato di nove anni
(dest’-sinist’, dest’-sinist’)
En 's nachts duikt hij diep onder de dekens weg
Van buiten waait de wind
Dat moet ie niet doen
Want straks staan ze binnen
En je kan ze niet zien
De jongen is bang
De jongen is bang voor tien
(links-rechts links-rechts)
E di notte s’infila sotto le coperte
Da fuori soffia il vento
E questo non lo deve fare
Perché sennò loro dopo entrano
Il ragazzo ha paura
Il ragazzo ha paura neanche a dieci anni
(dest’-sinist’, dest’-sinist’)
Kijk naar onze held
Kijk hoe die gooit met zijn namaakgranaat
Hij valt voorover op de grond tot die inslaat
Niemand wees hem dat
Hij weet dat allemaal vanzelf
De jongen is soldaat
Een soldaat van elf
(links-rechts links-rechts)
Guardatelo il nostro eroe
Guardate come lancia la sua granata giocattolo
Lui si butta a terra prima che scoppi
Nessuno glielo ha mostrato
Lo ha sempre saputo da solo
Il ragazzo è un soldato
Un soldato di undici anni
(dest’-sinist’, dest’-sinist’)
Verschijnt de vijand op zijn scherm
Kijk hoe die moordt met zijn rode knop
Ze spatten flitsend uit elkaar
Hij weet precies hoe moorden gaat
Hoe hij de hoogste score haalt
De jongen is soldaat
Een soldaat van twaalf
(links-rechts links-rechts)
Se compare il nemico sul suo schermo
Guardate come lo ammazza col pulsante rosso
Bang, flash, li fa fuori uno dopo l’altro
Lui sa esattamente come si fa a ammazzare
Come si fa il punteggio più alto
Il ragazzo è un soldato
Un soldato di dodici anni
(dest’-sinist’, dest’-sinist’)
En 's nachts zit ie wakker in zijn bed rechtop
Want de gordijnen bewegen
Dat moeten ze niet doen
Het moet stil zijn daar
Onder zijn kussen ligt zijn wapen klaar
De jongen is soldaat
Een soldaat van duizend jaar
(links-rechts links-rechts)
E di notte, a letto, sta sveglio e all’erta
Perché le tendine si muovono
E non lo devono fare
E lui deve stare zitto
Ha l’arma già pronta sotto il guanciale
Il ragazzo è un soldato
Un soldato di mille anni
(dest’-sinist’, dest’-sinist’)
De jongen is soldaat
Een soldaat van duizend jaar
(links-rechts links-rechts)
Il ragazzo è un soldato
Un soldato di mille anni
(dest’-sinist’, dest’-sinist’)


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org