Language   

རྒྱལ་གླུ། [༄༄། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་གླུ།] [Gyallu; Rgyal·glu]

Trijiang Rinpoche
Back to the song page with all the versions


OriginalLa trascrizione Wylie dell'inno
རྒྱལ་གླུ། [༄༄། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་གླུ།] [GYALLU; RGYAL·GLU]bod rgyal khab kyi rgyal glu
tibསྲི་ཞིའི་ཕན་བདེའི་འདོད་རྒུ་འབྱུང་བའི་གཏེར།
ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུའི་འོད་སྣང་འབར།
བསྟན་འགྲོའི་ནོར་འཛིན་རྒྱ་ཆེར་སྐྱོང་བའི་མགོན།
འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རོལ་མཚོ་རྒྱས།
རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་པས་ཕྱོགས་ཀུན་བྱམས་བརྩེས་སྐྱོང་།
གནམ་བསྐོས་དགའ་བ་བརྒྱ་ལྡན་དབུ་འཕང་དགུང་ལ་རེགཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞིའི་མངའ་ཐང་རྒྱས།
བོད་ལྗོངས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཁྱོན་ལ་བདེ་སྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་གསར་པས་ཁྱབ།
ཆོས་སྲིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་དར།
ཐུབ་བསྟན་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པས་འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་སྐྱེ་རྒུ་ཞི་བདེའི་དཔལ་ལ་སྱོར།
བོད་ལྗོངས་བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་ཉི་འོད་ཀྱི།
བཀྲ་ཤིས་འོད་སྣང་འབུམ་དུ་འཕྲོ་བའི་གཟིས།
ནག་ཕྱོགས་མུན་པའི་གཡུ
srid zhi'i phan bde'i 'dod rgu 'byung ba'i gter
thub bstan bsam 'phel nor bu'i 'od snang 'bar
bstan 'gro'i nor 'dzin rgya cher skyong ba'i mgon
'phrin las kyi rol mtsho rgyas
rdo rje'i khams su brtan pas phyogs kun byams brtses skyong
gnam bskos dga' ba brgya ldan dbu 'phang dgung la reg
phun tshogs sde bzhi'i mnga' thang rgyas
bod ljongs chol kha gsum gyi khyon la bde skyid rdzogs ldan gsar pas khyab
chos srid kyi dpal yon dar
thub bstan phyogs bcur rgyas pas 'dzam gling yangs pa'i skye rgu zhi bde'i dpal la sbyor
bod ljongs bstan 'gro'i dge mtshan nyi 'od kyis
bkra shis 'od snang 'bum du 'phro ba'i gzis
nag phyogs mun pa'i g.yul las rgyal gyur cig


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org