Lingua   

Dachau blues

Karel Kryl
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleBenemerita traduzione italiana di Stanislava
DACHAU BLUESDACHAU BLUES
Když stíny k sobě v touze lnou,
tma prohlásí se kouzelnou
a někde znějí bicí,
když měsíc tepe do mřížky
dva Popelčiny oříšky
s šedivou holubicí,
když zvony půlnoc dozvoní
a vratiče se rozvoní,
zlý sen se vrací znovu,
jsou dosud v oknech střepy skla
a krev, jež znovu vytryskla,
skapává do proslovů,
jsou dosud v oknech střepy skla
a krev, jež znovu vytryskla,
skapává do proslovů.
Quando le ombre si avvinghiano nella brama,
l'oscurità si professa magica
e da qualche parte risuona la batteria,
quando la luna batte nella grata
due nocciole di Cenerentola
con una colomba grigia,
quando le campane hanno appena suonato a mezzanotte
e i tanaceti iniziano a profumare,
ritorna di nuovo il cattivo sogno.
Nelle finestre ci sono ancora frammenti di vetro
e il sangue che di nuovo ha sgorgato
sta gocciolando dentro i discorsi pubblici.
Když úzkost chodí po špičkách
jak dívka v modrých lodičkách
a v bílé rozhalence,
když promarněno vzkříšení,
když most má pouta lešení,
jež křičí na milence,
když zlato pláče mosazí,
když vzduch se oděl do sazí
a prázdnem škváry zeje
zas strach má ze lži mozaiku
a za svěrací kazajku
už našel farizeje,
zas strach má ze lži mozaiku
a za svěrací kazajku
už našel farizeje.
Se l'angoscia cammina in punta di piedi
come una ragazza con delle scarpe décolleté blu
e una camicia bianca con collo aperto,
se è stata sprecata la risurrezione,
se il ponte ha dei legamenti da impalcatura
che grida agli amanti,
se l'oro piange di ottone,
se l'aria indossa la fuliggine
e in essa si spalanca il vuoto delle scorie,
ecco che di nuovo la paura fa un mosaico di menzogne
e per una camicia di forza
ha già trovato il fariseo.
Zvracíme přecpaní a měsíce se počínají pátkem,
křičíme ze spaní, zas děsíce se podepsaným řádkem,
pod hranou odvahou tkví pobledlost, jak Pilát ruce myjem,
když s chladnou rozvahou jde posedlost, pak zítřka nedožijem.
Strapieni vomitiamo e i mesi cominciano con un venerdì,
urliamo nel sonno, nuovamente terrorizzati da una riga firmata,
sotto un finto coraggio si nasconde il pallore, come Pilato ci laviamo le mani,
se poi la fredda ragionevolezza va a braccetto con l'ossessione, non giungeremo vivi a domani.
Když lež je pravdy zárukou,
jde volnost s pouty na rukou
a vůkol kvetou hroby,
když z lásky stal se mouřenín,
pak děvce podá růženín
a zbude bez ozdoby,
když zloba zbývá bez lásky,
pak Židům krade oblázky
a hlásá toleranci,
a intelekt když bez duše,
pak podoben je ropuše
či slepci s mečem v tanci,
a intelekt když bez duše,
pak podoben je ropuše
či slepci s mečem v tanci.
Se la menzogna è garanzia di verità,
la libertà cammina in manette
e intorno fioriscono le tombe.
Se l'amore è diventato un moro,
dà un quarzo rosa a una sgualdrina
e resta senza ornamenti.
Se rimane l'ira senza amore,
ruba i ciottolini agli ebrei
e professa tolleranza.
E l'intelletto, se privo di anima,
assomiglia a un rospo
oppure a un cieco che danza con la spada.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org