Lingua   

Goaskinviellja

Mari Boine
Pagina della canzone con tutte le versioni


Versione in tongano
EAGLE BROTHER'IKALE-TEHINA
  
Eagle brother, eagle brother, when, when'Ikale-tehina, 'ikale-tehina, teu, teu,
when will I be able to fly with you again?Teu lava 'o toe puna mo koe afe?
when will I be able to fly with you again?Teu lava 'o toe puna mo koe afe?
  
Far north, under Ursa Major, I saw, I sawTokelau mama'o, 'i lalo he Mataliki, neu sio, neu sio
I saw your brothers fly.Neu sio ki he puna 'o ho'o kautangata
I saw them enjoy themselves under the clouds.Neu sio ki honau fiefia 'akinautolu 'i lalo he ngaahi 'ao.
  
They asked me to ask, they asked me to ask, who, whoNau eke mai keu fehu'i atu, nau eke mai keu fehu'i atu, ka ko hai, ko hai
did bind your wings that hard?Na'e no'ono'o ho'o kapakau ke ma'u?
did bind your wings that hard?[Ko hai] na'e no'ono'o ho'o kapakau ke ma'u?
  
They asked me to ask, they asked me to ask, who, whoNau eke mai keu fehu'i atu, nau eke mai keu fehu'i atu, ka ko hai, ko hai
did bind your wings that hard?Na'e no'ono'o ho'o kapakau ke ma'u?
did bind your wings that hard?[Ko hai] na'e no'ono'o ho'o kapakau ke ma'u?


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org