Lingua   

Nocnoautobusowa

Jacek Kleyff
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione italiana di Krzysiek Wrona
NOCNOAUTOBUSOWA

Kochana, kochana, już kończy się wódka,
Nie tyle w butelce, co chory na serce ten świat,
Nie tyle w butelce, co chory na serce,
Złakniony powietrza i naszego serca,
Serca...

Ty wiesz jak,
Ty wiesz jak,
Więc i ja:

Chcę wierzyć dozgonnie,
Że śmierć to nie koniec,
Lecz to, co po niej, to pożywka
Dla nieumyślnych kłamstw.

Tak wielu mesjaszy
Wie wszystko o wszystkim,
No to czemu ich wizje
Skłócają wyznawców tak?

Tak wielu mesjaszy
Wie wszystko o wszystkim,
No to czemu ich wizje
Skłócają wyznawców tak?

A ja chcę wierzyć dozgonnie,
Że śmierć to nie koniec,
Lecz to co po niej, to pożywka
Dla nieumyślnych kłamstw.

Tak, tak,
Tak, tak,
Im wyżej nieznana,
Tym głębszy sens dla mnie
Śmierć ma.

Tak, tak,
Tak, tak,
Im wyżej nieznana,
Tym głębszy sens dla mnie
Śmierć ma.

Chcę żyć w świecie jednym,
Poza snem przyjemnym,
Że jest ziemski pasterz,
Co ze mnie rozliczy go Pan.

Tu każdy, a jakże
I ci inni także,
Konstantin Czernienko,
Bob Marley, Basieńka i ja.

Ja chcę żyć w świecie jednym,
Poza snem przyjemnym,
Że jest ziemski pasterz,
Co ze mnie rozliczy go Pan.

Bo tu każdy ma Swego,
Najbardziej Swojego,
odchodząc najwyżej
Pojmuje, że to Ten Sam.

Że Pan, to Jezus,
Że Pan to też i Jego śmierć,
Że Pan, to dziecko,
Że Pan, to Mojżesz,

I Mahomet też,
I że Pan to też to, co rani,
Że Pan, to właściwie dlaczego nie Pani?
Dlaczego nie Pani?

I że Pan, to ta struna,
I myśl, że to komunał,
I poczucie szczęścia nawet, gdy wichura,
Nawet, gdy wichura.

I przyczyna, że jest wdech,
I skutek, bo rodzi się na przykład pies,
I każdy Buddha...

Bo tu każdy ma Swego,
Najbardziej Swojego,
Odchodząc najwyżej
Pojmuje, że to Ten Sam.

Tak, tak,
Tak, tak,
Im wyżej nieznana,
Tym głębszy sens dla mnie
Śmierć ma.

Tak, tak,
Tak, tak,
Im wyżej nieznana,
Tym głębszy sens dla mnie
Śmierć ma.

Maleńka, malutka,
Kolejna pobudka
Ze świata, na przykład,
Tu do nas dociera już tuż...

...poranna piosenka,
Choć w nocy ciśnięta,
Spod powiek umysłu
W przesiadce wytryska i już...
DELL’AUTOBUS NOTTURNO (VIAGGIANDO SULL’AUTOBUS DI NOTTE)

Amore, amore, sta finendo vodka
Non proprio nella bottiglia, ma sta soffrendo di cuore questo mondo
Non proprio nella bottiglia, ma sta soffrendo di cuore
Assetato d’aria e di nostri cuori,
Cuori…

E come, tu lo sai,
E come, tu lo sai,
Allora anch’io:

Voglio credere fino alla morte
Che la morte non sia la fine
Ma quel che viene dopo sia alimento
Per le bugie involontarie

Così tanti messia
Sanno tutto di tutto
Allora perché le loro visioni
Seminano zizzania tra i saguaci?

E io voglio credere fino alla morte
Che la morte non sia la fine
Ma quel che viene dopo sia alimento
Per le bugie involontarie

Oh sì, oh sì,
Oh sì, oh sì,
Più altamente sia ignota
Più profondo abbia il senso per me
La morte

Oh sì, oh sì,
Oh sì, oh sì,
Più altamente sia ignota
Più profondo abbia il senso per me
La morte

Voglio vivere in un mondo unico
Fuori dal piacevole sonno
Che esiste un pastore terrestre
Per il quale Signore farà i conti con me.

Ognuno qua, certamente
Anche quest’altri
Konstantin Černenko,
Bob Marley, mia cara Barbarina ed io

Io voglio vivere in un mondo unico
Fuori dal piacevole sonno
Che esiste un pastore terrestre
Per il quale Signore farà i conti con me.

Perché qua ognuno abbia il Suo
Il più Suo
E andandosene su, su
Comprende che sia Questo Stesso

Che Il Signore sia Gesu
Che il Signore e anche la sua morte
Che il Signore sia un bambino
E che il Signore sia Mosè

E pure Maometto
E che Il Signore sia anche quello che ferisce
Che il Signore, ecco, ma perché non la Signora?
Perché non la Signora?

E che Il Signore sia questa corda qua
E il pensiero che sia un luogo comune
E il senso di felicità perfino in burrasca
Pure in burrasca

E la causa per cui c’è il respiro, inspiro
Ed effetto, perché nasce un cane per esempio
E ogni Buddha…

Perché qua ognuno abbia il Suo
Il più Suo
E andandosene su, su
Comprende che sia Questo Stesso

Oh sì, oh sì,
Oh sì, oh sì,
Più altamente sia ignota
Più profondo abbia il senso per me
La morte

Oh sì, oh sì,
Oh sì, oh sì,
Più altamente sia ignota
Più profondo abbia il senso per me
La morte

Piccola, piccolina
Un’altra diana
Dal mondo, per esempio
Sta arrivando qua da noi appena già..

…una canzone mattutina
Anche se tirata nella notte
Dal di sotto delle palpebre della mente
Nel trasbordo sgorga e già..Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org