Language   

Fernando

ABBA
Back to the song page with all the versions


OriginalVersione ceca, da questa pagina
FERNANDOFERNANDO
  
Can you hear the drums Fernando?Slyšíš bubny, Fernando?
I remember long ago another starry night like this,Vzpomínám na dávnou hvězdnou noc, jako je tato.
In the firelight Fernando,Ve světle ohně, Fernando,
You were humming to yourselfByl jsi sebejistý
and softly strumming your guitar,a měkce brnkala tvá kytara.
I could hear the distant drumsMohla jsem poslouchat různé bubny
and sounds of bugle callsa volání polnice,
were coming from afar.které přicházelo zdaleka.
  
They were closer now Fernando,To bylo blízko nás, Fernando.
Every hour every minuteKaždá hodina, každá minuta
seemed to last eternally,se nám zdála poslední nekonečnou.
I was so afraid Fernando,Moc jsem se bála, Fernando.
We were young and full of life and none of us prepared to die,Byli jsme mladí a plní života a žádný z nás připraven na smrt.
And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannonsA nestyděla jsem se za to, že zvuk rachotu zbraní a děl
almost made me cry.mě vždycky nutil k pláči.
  
There was something in the air that night,Tu noc bylo něco ve vzduchu,
The stars were bright, Fernando,hvězdy byly třpytivé, Fernando.
They were shining there for you and me,Všechny svítily jen pro tebe a pro mě,
For liberty, Fernando,pro svobodu, Fernando.
Though we never thought that we could lose,Vůbec nás nenapadli, že bychom mohli prohrát.
There's no regret,Ničeho jsme nelitovali.
If I had to do the same again,Kdybych to měla udělat znovu,
I would, my friend, Fernando,udělala bych to, můj příteli, Fernando.
If I had to do the same again,Kdybych to měla udělat znovu,
I would, my friend, Fernando.udělala bych to, můj příteli, Fernando.
  
Now we're old and grey Fernando,A teď jsme staří a šediví, Fernando.
And since many years I haven't seen a rifle in your hand,A před mnoha lety jsem viděla pušku v tvé ruce.
Can you hear the drums Fernando?Slyšíš bubny, Fernando?
Do you still recall the frightful nightA vzpomínáš někdy na tu noc,
we crossed the Rio Grande?když jsme překročili Rio Grande.
I can see it in your eyes,Chci vidě v Tvých očích,
how proud you were to fight for freedom in this land.jak hrdý jsi byl, když jsi se bil za svobodu této země.
  
There was something in the air that night,Tu noc bylo něco ve vzduchu,
The stars were bright, Fernando,hvězdy byly třpytivé, Fernando.
They were shining there for you and me,Všechny svítily jen pro tebe a pro mě,
For liberty, Fernando,pro svobodu, Fernando.
Though we never thought that we could lose,Vůbec nás nenapadli, že bychom mohli prohrát.
There's no regret,Ničeho jsme nelitovali.
If I had to do the same again,Kdybych to měla udělat znovu,
I would, my friend, Fernando.udělala bych to, můj příteli, Fernando.
  
There was something in the air that night,Tu noc bylo něco ve vzduchu,
The stars were bright, Fernando,hvězdy byly třpytivé, Fernando.
They were shining there for you and me,Všechny svítily jen pro tebe a pro mě,
For liberty, Fernando,pro svobodu, Fernando.
Though we never thought that we could lose,Vůbec nás nenapadli, že bychom mohli prohrát.
There's no regret,Ničeho jsme nelitovali.
If I had to do the same again,Kdybych to měla udělat znovu,
I would, my friend, Fernando,udělala bych to, můj příteli, Fernando.
Yes, if I had to do the same again,Kdybych to měla udělat znovu,
I would, my friend, Fernando,udělala bych to, můj příteli, Fernando.
If I had to do the same again,Kdybych to měla udělat znovu,
I would, my friend, Fernando...udělala bych to, můj příteli, Fernando.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org