Lingua   

Я входил вместо дикого зверя

Iosif Aleksandrovič Brodskij / Иосиф Алексaндрович Бродский
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione letteraria di Stanisław Barańczak
Я ВХОДИЛ ВМЕСТО ДИКОГО ЗВЕРЯ(ZASTĘPOWAŁEM W KLATCE...)
  
Я входил вместо дикого зверя в клетку,Zastępowałem w klatce dzikie zwierzę,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,wypalałem swój wyrok i ksywę gwoździem na ścianie baraku,
жил у моря, играл в рулетку,grałem w ruletkę, plażowałem na Riwierze,
обедал черт знает с кем во фраке.jadłem obiad z diabli wiedzą kim we fraku,
С высоты ледника я озирал полмира,z wysokości lodowca świat oglądałem polarny,
трижды тонул, дважды бывал распорот.trzykroć tonąłem, dwakroć mnie skalpel chlastał,
Бросил страну, что меня вскормила.rzuciłem kraj, który mnie wykarmił…
Из забывших меня можно составить город.Z tych, co mnie zapomnieli, złożyłoby się miasto.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,Włóczyłem się po stepach, gdzie wrzask Hunów brzmi jeszcze w wichrze,
надевал на себя что сызнова входит в моду,przywdziewałem ubrania pod dyktando kolejnej mody,
сеял рожь, покрывал черной толью гумнаsiałem żyto, kryłem papą smołową spichrze,
и не пил только сухую воду.piłem każdy płyn z wyjątkiem suchej wody.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,W sny moje wbiła się straży oksydowana źrenica,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.chleb wygnania żarłem ze skórką, oczyszczając z okruchów blat;
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;przyzwalałem strunom głosowym na wszystkie dźwięki prócz wycia —
перешел на шепот. Теперь мне сорок.w końcu przeszedłem na szept. Dziś mam czterdzieści lat.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.Co mogę powiedzieć o życiu? Że rzecz to w sumie dość długa.
Только с горем я чувствую солидарность.Tylko nieszczęście budzi we mnie zrozumienie,
Но пока мне рот не забили глиной,ale dopóki ust mi nie zatka gliniana gruda,
из него раздаваться будет лишь благодарность.będzie się z nich dobywać tylko dziękczynienie.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org