Language   

Fragen eines lesenden Arbeiters

Bertolt Brecht
Back to the song page with all the versions


Traduzione danese / Dansk oversættelse / Danish translation ...
EN LÄSANDE ARBETARES FRÅGOREN LÆSENDE ARBEJDER SPØRGER
  
Vem byggde de sju portarna i Thebe?Hvem byggede Theben med de syv porte?
I böckerna står namn på kungar.I bøgerne står der nogle kongers navne.
Bar kungarna dit stenblocken?Har kongerne da slæbt klippeblokkene derhen?
Och det flera gånger ödelagda Babylon.Og Babylon, der blev lagt øde så tit,
Vem byggde så många gånger upp det? I vilka hushvem genopbyggede den hver gang? I hvilke huse
bodde de som byggt det guldglänsande Lima?i det guldskinnende Lima boede de, der byggede byen?
Den kväll den kinesiska muren stod färdigOg den aften, da den kinesiske mur var færdig,
vart gick murarna? Det stora Romhvor gik murerne så hen? Det store Rom
vimlar av triumfbågar. Vem reste dem? Och över vemer fuld af triumfbuer. Hvem triumferede Cæsarerne over?
triumferade dess kejsare? Det mångbesjungna Bysans -Boede folk i det højt besungne Byzants
bestod det bara av palats? Till och med i sagornas Atlantisudelukkende i paladser? Selv i det sagnagtige Atlantis
skrek den natt det slukades av havetbrølede dog de druknende den nat,
de drunknande på sina slavar.da havet opslugte byen, på deres slaver.
  
Den unge Alexander erövrade Indien.Den unge Aleksander erobrede Indien.
Ensam?Han alene?
Caesar slog gallerna.Cæsar slog gallerne.
Hade han inte ens en kock med sig?Havde han i det mindste ikke en kok med sig?
Filip av Spanien grät när hans armadaFilip af Spanien græd, da hans flåde
gick under. Ingen annan?var gået ned. Var der ellers ingen, der græd?
Fredrik den andre segrade i sjuårskriget. VemFrederik den Anden sejrede i syvårskrigen.
mer är han?Hvem sejrede foruden ham?
  
Varje sida en seger.Hver side en sejr.
Vem tillredde festmåltiden?Hvem lavede maden til sejrsgildet?
Vart decennium en stor man.Hvert tiår sin store mand.
Vem betalade priset?Hvem betalte omkostningerne?
  
Så många berättelser.Så mange beretninger.
Så många frågor.Så mange spørgsmål.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org