Language   

Bertolt Brecht: Erinnerung an die Marie A.

GLI EXTRA DELLE CCG / AWS EXTRAS / LES EXTRAS DES CCG
Back to the song page with all the versions


Versione polacca di Andrzej Kopacki da un raccolta di poesie...
REMEMBERING MARIE A.WSPOMNIENIE O MARII A.
It was a day in that blue month september
Silent beneath the plum trees' slender shade
I held her there, my love, so pale and silent
As if she were a dream that must not fade
Above us in the shining summer heaven
There was a cloud my eyes dwelled long upon
It was quite white and very high above us
Then I looked up
And found that it had gone
Owego dnia w modrym miesiącu wrześniu
W ciszy pod drzewem młodej śliwy
W ramionach mych tę cichą, bladą miłość
Jak sen uroczy tuliłem – szczęśliwy.
Nad nami obłok stał na letnim niebie,
Długom oderwać nie mógł odeń wzroku –
Tak biały był i tak wysoko bardzo.
A gdym wzniósł oczy, było po obłoku.
And since that day, so many moons in silence
Have swum across the sky and gone below
The plum trees surely have been chopped for firewood
And if you ask, how does that love seem now
I must admit, I really can't remember
And yet I know what you are trying to say
But what her face was like, I know no longer
I only know I kissed it on that day
Od dnia owego cicho przepłynęło
Pomimo nas tak wiele już miesięcy
I drzewa śliw na pewno dawno ścięto.
Chcesz wiedzieć coś o tej miłości więcej?
Powiem: przypomnieć sobie jej nie mogę,
Lecz nie zaprzeczam, że wiem o kim mowa.
Ale jej twarzy, wierz mi, nie pamiętam,
Wiem tylko to, żem wtedy ją całował.
As for the kiss, I long ago forgot it
But for the cloud that floated in the sky
I know that still and shall forever know it
It was quite white and moved in very high
It may be that the plum trees still are blooming
That woman's seventh child may now be there
And yet that cloud had only bloomed for minutes
When I looked up, it vanished on the air
O pocałunkach zapomniałbym także,
Gdyby nie było owego obłoku.
Pamiętam go i będę już pamiętał –
Tak biały był i płynął tak wysoko.
Te śliwy może jeszcze teraz kwitną,
Owa kobieta może po raz siódmy matką.
Lecz obłok ten kwitł tylko minut parę,
A gdym wzniósł oczy, już unosił wiatr go.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org