Lingua   

3. Oktober '91

Reinhard Mey
Pagina della canzone con tutte le versioni


Traduzione turca di Celal Kabadayı da LyricsTranslate
OCTOBER 3, '913 EKIM 1991
  
An unusual breath of holiday is situated on the city.kentin üzerinde alışılmadık bir bayram havası
No traffic, no noise, the rails of the tram shine dimlyne trafik var ne de gürültü, tramvayın rayları belirsiz biçimde parlıyor
in the morning sun. Still a late summer idyll!sabah güneşinde, pastırma yazı mutluluğu
The shops are closed, all the flags are still.dükkanlar kapalı, bayraklar dingin
for twenty-four years Mehmet has been in the foundry.yirmi dört yıldır dökümhanede çalışıyor Mehmet
for twenty years he has been here every day.yirmi dört yıldır her gün buraya geliyor
Today he has no hurry. He can see the ceremony in a TV-shop on the shop window in passing there.bugün acelesi yok. geçerken bir TV mağazasının vitrininde gösterileri izleyebilir
three dozen times the President from the monitor wall,monitör duvarında kaçıncı kezdir konuşuyor başkan
and it is a question of law and freedom - for everyone in this countryve konu hukuk ve özgürlük- bu ülkedeki herkes için
  
More than half of his life he works here.yaşamının yarısından fazla süredir burada çalışıyor
Two daughters and a son grew up in the Ruhr area.iki kızı ve bir oğlu Ruhr bölgesinde büyüdü
The gentlemen like him, still and conscientiously,arkadaşları sever onu, sakin ve vicdanlı biri
three rooms and a Ford Escort, yes, Mehmet did it,üç odalı bir ev, bir Ford Escort, evet başardı Mehmet
with overtime Money he had also a visit to Turkey.fazla mesaiden aldığı parayla bir kez de Türkiye'ye gitti.
an inebriated's touches on him, a small pushing,bir sarhoş dokunur ona, küçük bir itme
and the man turns back by babbling, stinking beer and sweaty,ve sonra geri döner boşboğazlık ederek, bira kokusuyla ve terli
and Mehmet doesn't see the blade flashing behind himMehmet arkasında parlayan bıçağı görmez
for no reason, and, like one demented, the stranger stabs at him,ve nedensiz bir deli gibi yabancı bıçaklar onu
and the picture is dark red and it falls like a stone.ve resim koyu kızıla döner bir taş gibi yere düşer o
  
And the people on the street? All of them have seenya caddedeki insanlar? hepsi görmüştür olayı
all the respectable citizens, who stand in a semi-circle around him.hepsi saygıdeğer vatandaşlar, onun çevresinde toplanırlar
No one has helped him, nobody thought to help him,hiç biri yardım etmedi ona, hiçbirinin aklına gelmedi
to comfort him, no one kneels to him.ona yardım etmek, sakinleştirmek, hiçbiri eğilmedi onun yanına
and on the TV they sing the verse of the unity.ve televizyonda birlik şarkıları söylüyorlar
And the emergency ambulance comes after a whole eternity.ve ambulans geliyor uzun bir süre sonra
And they clean the patch, where he was just yet.onun biraz önce yattığı yerde sargı bezini temizliyorlar
And in fact, it was for all but a good day today -ve aslında bugün herkes için iyi bir gündü
but since the 24 hour news is the day not good anymore,ama 24 saat haberlerinden beri gün hiç de iyi değil artık
since there are only pain and grief, and I just want to cry.çünkü yalnızca acı ve hüzün var, ve ben ağlamak istiyorum


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org