Lingua   

Im Gefängnis zu singen

Bertolt Brecht
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleLa versione svedese degli Knutna Nävar
IM GEFÄNGNIS ZU SINGEN

Sie haben Gesetzbücher und Verordnungen,
Sie haben Gefängnisse und Festungen,
Ihre Fürsorgeanstalten zählen wir nicht.
Sie haben Gefängniswärter und Richter,
Die ihr Geld bekommen und zu allem bereit sind.
Ja, wozu denn?
(Glauben sie denn, daß sie uns damit kleinkriegen?)
Eh' sie verschwinden, und das wird bald sein,
Werden sie gemerkt haben, daß ihnen das alles nichts mehr nützt,
Daß ihnen das alles nichts mehr nützt.

Sie haben Geld und Kanonen,
Die Gummiknüppel zählen wir nicht.
Polizisten und Soldaten.
Ja, wozu denn?
(Haben sie denn so mächtige Feinde?)
Sie glauben, da muß doch ein Halt sein,
Der sie, die Stürzenden stützt.
Eines Tages, und das wird bald sein,
Werden sie sehen, daß ihnen alles nichts nützt.
Und dann können sie noch so laut Halt schrei'n,
Weil sie weder Geld noch Kanonen mehr schützt.
VISA ATT SJUNGAS I FÄNGELSE [1]

Ni har era lagböcker och förordningar,
ni har era fängelser och fästningar.
Era fattigvårdsanstalter räknar vi knappt!
Ni har era fångkonstaplar och domare,
som får pengar av er och gör allt ni befaller.
Nå, än sen då?
Tror ni att ni kan besegra oss med såna?

De skall försvinna och det kan gå hastigt,
har ni inte märkt att allt det där
har ni ingen nytta av?
Nej, det har ni ingen nytta av!

Och ni har tidningar och tryckerier,
att ge oss på käften och få oss att tiga.
Era politiker räknar vi knappt!
Och ni har präster och professorer
som får pengar av er och gör allt ni befaller.
Nå, än sen då?
Varför är ni så rädda för sanningen?

De skall försvinna och det kan gå hastigt,
har ni inte märkt att allt det där
har ni ingen nytta av?
Nej, det har ni ingen nytta av!

Och ni har tanks och kanoner,
och poliser och soldater.
Nå, än sen då?
Har ni så farliga fiender?

Ni vet att er tid är till ända,
att alla överger er.
Och en dag, ja imorgon kan hända
ska ni få se att ingen hjälper er mer.
Ni ger order om eld, nå, än sen då?
När kanonerna är vända mot er!
Ni ger order om eld, nå, än sen då?
När kanonerna är vända mot er!
[1] Traduzione italiana di Riccardo Venturi, 15 ottobre 2007.

CANZONE DA CANTARE IN GALERA

Avete i vostri codici e le ordinanze,
avete le vostre prigioni e le fortezze.
Sui vostri enti di sussidio ci contiamo poco!
Avete i vostri secondini e i giudici
che sono pagati da voi e fanno tutto quel che ordinate.
E allora?
Credete di poterci sconfiggere a questo modo?

Spariranno, e magari anche alla svelta,
non vi siete accorti che tutto questo
non vi servirà a niente?
No, non vi servirà a niente!

Avete giornali e tipografie
per farci parlare e per farci tacere.
Sui vostri politici ci contiamo poco!
Avete preti e professori
che sono pagati da voi e fanno tutto quel che ordinate.
E allora?
Perché avete così tanta paura della verità?

Spariranno, e magari anche alla svelta,
non vi siete accorti che tutto questo
non vi servirà a niente?
No, non vi servirà a niente!

E avete carri armati e cannoni,
e poliziotti, e soldati.
E allora?
Avete nemici così pericolosi?

Sapete che per voi è finita,
che tutti vi abbandoneranno.
E un giorno, sì, forse domani stesso
vedrete che nessuno vi aiuterà più.
Ordinerete di fare fuoco. E allora?
I cannoni saranno rivolti contro di voi!
Ordinerete di fare fuoco. E allora?
I cannoni saranno rivolti contro di voi!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org