Lingua   

Im Gefängnis zu singen

Bertolt Brecht
Pagina della canzone con tutte le versioni


Traduzione finlandese / Finnish translation / Finnische Übersetzung...
VISA ATT SJUNGAS I FÄNGELSE [1]

Ni har era lagböcker och förordningar,
ni har era fängelser och fästningar.
Era fattigvårdsanstalter räknar vi knappt!
Ni har era fångkonstaplar och domare,
som får pengar av er och gör allt ni befaller.
Nå, än sen då?
Tror ni att ni kan besegra oss med såna?

De skall försvinna och det kan gå hastigt,
har ni inte märkt att allt det där
har ni ingen nytta av?
Nej, det har ni ingen nytta av!

Och ni har tidningar och tryckerier,
att ge oss på käften och få oss att tiga.
Era politiker räknar vi knappt!
Och ni har präster och professorer
som får pengar av er och gör allt ni befaller.
Nå, än sen då?
Varför är ni så rädda för sanningen?

De skall försvinna och det kan gå hastigt,
har ni inte märkt att allt det där
har ni ingen nytta av?
Nej, det har ni ingen nytta av!

Och ni har tanks och kanoner,
och poliser och soldater.
Nå, än sen då?
Har ni så farliga fiender?

Ni vet att er tid är till ända,
att alla överger er.
Och en dag, ja imorgon kan hända
ska ni få se att ingen hjälper er mer.
Ni ger order om eld, nå, än sen då?
När kanonerna är vända mot er!
Ni ger order om eld, nå, än sen då?
När kanonerna är vända mot er!
VANKILASTA KUULUU LAULU

Heillä on lakikirjoja ja asetuksia,
heillä on vankiloita ja linnoituksia,
hoitolaitoksista puhumattakaan.
Heillä on vanginvartijoita ja tuomareita
valmiita mihin vain rahasta ja nimeen lain.
Miksiköhän oikeastaan?
(Luulevatko he ehkä näin lannistavansa meidät?)
Ennen kuin he ovat mennyttä, ja se ei kestä pitkään,
he huomata saa, ett' auttaneet ei näistä mitkään,
ett' auttaneet ei näistä mitkään.

Heillä on rahaa ja kanuunoita,
kumipampuista puhumattakaan.
On poliiseja ja sotilaita.
Miksiköhän oikeastaan?
(Onko heillä ehkä mahtavia vihollisia?)
He luulevat, ett' luja maa
on alla jalkain askeltaa.
Jonain päivänä, eikä siihen mene pitkään,
he huomata saa, ett' auta eivät keinot mitkään.
Kun jalkain alla maa vajoaa, ei mitkään
keinot turvaa anna, ei raha, ei tykitkään.
[1] Traduzione italiana di Riccardo Venturi, 15 ottobre 2007.

CANZONE DA CANTARE IN GALERA

Avete i vostri codici e le ordinanze,
avete le vostre prigioni e le fortezze.
Sui vostri enti di sussidio ci contiamo poco!
Avete i vostri secondini e i giudici
che sono pagati da voi e fanno tutto quel che ordinate.
E allora?
Credete di poterci sconfiggere a questo modo?

Spariranno, e magari anche alla svelta,
non vi siete accorti che tutto questo
non vi servirà a niente?
No, non vi servirà a niente!

Avete giornali e tipografie
per farci parlare e per farci tacere.
Sui vostri politici ci contiamo poco!
Avete preti e professori
che sono pagati da voi e fanno tutto quel che ordinate.
E allora?
Perché avete così tanta paura della verità?

Spariranno, e magari anche alla svelta,
non vi siete accorti che tutto questo
non vi servirà a niente?
No, non vi servirà a niente!

E avete carri armati e cannoni,
e poliziotti, e soldati.
E allora?
Avete nemici così pericolosi?

Sapete che per voi è finita,
che tutti vi abbandoneranno.
E un giorno, sì, forse domani stesso
vedrete che nessuno vi aiuterà più.
Ordinerete di fare fuoco. E allora?
I cannoni saranno rivolti contro di voi!
Ordinerete di fare fuoco. E allora?
I cannoni saranno rivolti contro di voi!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org