Lingua   

Ballada o Bieli

Jacek Kaczmarski
Pagina della canzone con tutte le versioni


Traduzione italiana (letterale) di Krzysiek Wrona
BALLADA O BIELILA BALLATA DEL BIANCO
  
Są narody, które znająCi sono le nazioni, che conoscono
W dziejach swoich każdy kamyk,Ogni ciottolo della loro storia patria,
Tak że mało o to dbają -E per questo che manco ci tengono più di tanto –
A my mamy - Białe Plamy.E noi invece ce l’abbiamo – le Chiazze Bianche.
  
Plam tych biel - historię nasząIl bianco di queste chiazze – la nostra storia
Skupia w sobie, niby w lustrze;Converga in se stessa, come nello specchio;
Wizje czasów, które straszą,Le visioni dei tempi che mettono spavento,
Wizje - których się nie ustrzec.Le apparizioni – che sono inevitabili.
  
Po Syberii Białej PlamieAttraverso la Chiazza Bianca della Siberia
Idzie tłum zesłańców pieszoVa a piedi un nugolo dei deportati
I zapada w tłumną pamięćE si imprime nella memoria colletiva
Typ w papasze i z pepeszą.Il tipo in “papacha” e con “pepesza”.(1)
  
W Białej Plamie słusznych jatekNella Chiazza Bianca dei macelli ben giustificati
Biało nowa gwiazda świeciSplende la Bianca stella nuova,
Nad rozpaczą białą matek,Sopra la disperazione bianca delle madri
Którym odebrano dzieci.Alle quali hanno portato via i loro bambini.
  
W białym dole białym wapnemIn una fossa bianca con la bianca calce
Białe czaszki przysypali,I teschi bianchi hanno interrato,
Biało podpisane pakty,In bianco i patti erano firmati,
Biało się Warszawa pali.La fiamma bianca avvolge Varsavia.
  
W bieli plam, jak w światła bieliNel bianco delle chiazze, come nel chiaro della luce
Tamten świat się nam ukazał;Ci è apparso quel’altro mondo;
Nic dziwnego, że się wzięli,Non ci stupisce che abbiano deciso
Żeby plamy te wymazać.Di cancellare queste chiazze.
  
Wszystkie barwy krzywd w narodzieTutte le tinte dei torti nella nazione
Żyją w świetle Białych Plam,Vivono nel chiarore delle Chiazze Bianche,
Cóż posłuży ku przestrodze,Che cosa servirà per avvertimento,
Kiedy je wymażą nam?Quando ce le cancelleranno?
  
Wieczna przyjaźń, wieczna zgoda,Amicizia eterna, eterno accordo,
Wieczne zadośćuczynienie,L’eterna riparazione dell’ingiustizia
Wieczna wdzięczność dla "naroda",L’eterna gratitudine al “narod”,(2)
Który przyznał nam cierpienie.Che ci ha assegnato la sofferenza.
  
Tak się nam dziejowy dramatE così che finisca a noi il storico dramma
Kończy scenką dopisaną:Con una sceneggiata aggiunta all’ultimo:
Miast pointą, co nam znana -Invece di una battuta finale che conosciamo –
Wymazaną białą plamą.La chiazza bianca cancellata.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org