Lingua   

Biedny chrześcijanin patrzy na getto

Czesław Miłosz
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione inglese dello stesso Czesław Miłosz da da “Czesław...
BIEDNY CHRZEŚCIJANIN PATRZY NA GETTOA POOR CHRISTIAN LOOKS AT THE GHETTO
  
Pszczoły obudowują czerwoną wątrobę,Bees build around red liver,
Mrówki obudowują czarną kość,Ants build around black bone.
Rozpoczyna się rozdzieranie, deptanie jedwabi,It has begun: the tearing, the trampling on silks,
Rozpoczyna się tłuczenie szkła, drzewa, miedzi, niklu, srebra, pianIt has begun: the breaking of glass, wood, copper, nickel, silver, foam
Gipsowych, blach, strun, trąbek, liści, kul, kryształów -Of gypsum, iron sheets, violin strings, trumpets, leaves, balls, crystals.
Pyk! Fosforyczny ogień z żółtych ścianPoof! Phosphorescent fire from yellow walls
Pochłania ludzkie i zwierzęce włosie.Engulfs animal and human hair.
  
Pszczoły obudowują plaster płuc,Bees build around the honeycomb of lungs,
Mrówki obudowują białą kość,Ants build around white bone.
Rozdzierany jest papier, kauczuk, płótno, skóra, len,Torn is paper, rubber, linen, leather, flax,
Włókna, materie, celuloza, włos, wężowa łuska, druty,Fiber, fabrics, cellulose, snakeskin, wire.
Wali się w ogniu dach, ściana i żar ogarnia fundament.The roof and the wall collapse in flame and heat seizes the foundations.
Jest już tylko piaszczysta, zdeptana, z jednym drzewem bez liściNow there is only the earth, sandy, trodden down,
Ziemia.With one leafless tree.
  
Powoli, drążąc tunel, posuwa się strażnik-kretSlowly, boring a tunnel, a guardian mole makes his way,
Z małą czerwoną latarką przypiętą na czole.With a small red lamp fastened to his forehead.
Dotyka ciał pogrzebanych, liczy, przedziera się dalej,He touches buried bodies, counts them, pushes on,
Rozróżnia ludzki popiół po tęczującym oparze,He distinguishes human ashes by their luminous vapor,
Popiół każdego człowieka po innej barwie tęczy.The ashes of each man by a different part of the spectrum.
Pszczoły obudowują czerwony ślad,Bees build around a red trace.
Mrówki obudowują miejsce po moim ciele.Ants build around the place left by my body.
  
Boję się, tak się boję strażnika-kreta.I am afraid, so afraid of the guardian mole.
Jego powieka obrzmiała jak u patriarchy,He has swollen eyelids, like a Patriarch
Który siadywał dużo w blasku świecWho has sat much in the light of candles
Czytając wielką księgę gatunku.Reading the great book of the species.
  
Cóż powiem mu, ja, Żyd Nowego Testamentu,What will I tell him, I, a Jew of the New Testament,
Czekający od dwóch tysięcy lat na powrót Jezusa?Waiting two thousand years for the second coming of Jesus?
Moje rozbite ciało wyda mnie jego spojrzeniuMy broken body will deliver me to his sight
I policzy mnie między pomocników śmierci:And he will count me among the helpers of death:
Nieobrzezanych.The uncircumcised.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org