Lingua   

Havlíčku, Havle

Jaroslav Hutka
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersione italiana di Stanislava
HAVLÍČKU, HAVLEHAVLÍČEK, HAVEL
  
Mají tě v ohrádce, za mříž tě vsadiliTi tengono in un recinto, ti hanno messo ai ferri
andělé z Brixenu, co vzývaj' násilí.gli angeli di Bressanone che venerano la violenza.
Pohádka pro děti, loutkové divadlo,Favola per bambini, teatro di marionette,
tahají za nitky, nevyjdou na světlo.tirano i fili, non vengono alla luce.
  
A podle litery "paragraf - šavle" teď dumej o právu, Havlíčku, Havle,E adesso, secondo la legge “paragrafo – sciabola”, medita sui diritti, Havlíček, Havel!
a podle litery "paragraf - šavle" teď dumej o právu, Havlíčku, Havle!E adesso, secondo la legge “paragrafo – sciabola”, medita sui diritti, Havlíček, Havel!
  
Trochus' je popletl, řídil ses zákonem,Li hai confusi un po', hai agito secondo la legge
co platí nad lidmi a také nad pánem.che è in vigore per il popolo, e anche per il sovrano.
Pán se však urazil - jaképak zákony?Il sovrano però se l'è presa: ma quali leggi?
On přece nejlíp ví, kdo má být poslušný.È lui che sa meglio chi deve essere obbediente.
  
A podle litery "paragraf - šavle" teď dumej o právu, Havlíčku, Havle,E adesso, secondo la legge “paragrafo – sciabola”, medita sui diritti, Havlíček, Havel!
a podle litery "paragraf - šavle" teď dumej o právu, Havlíčku, Havle!E adesso, secondo la legge “paragrafo – sciabola”, medita sui diritti, Havlíček, Havel!
  
Co tě to napadlo, foukat jim do kaše,Cosa mai ti è venuto in mente, mettertici in mezzo?
nejezdils' na koni, cválal jsi na bleše.Non andavi a cavallo, galoppavi su una pulce.
Pan Bach má básníky ve velké vážnosti,Il signor Bach tiene in grande considerazione i poeti:
jak rád je v erárních komůrkách pohostí.con che piacere li ospita nelle camere di scorta!
  
A podle litery "paragraf - šavle" teď dumej o právu, Havlíčku, Havle,E adesso, secondo la legge “paragrafo – sciabola”, medita sui diritti, Havlíček, Havel!
a podle litery "paragraf - šavle" teď dumej o právu, Havlíčku, Havle!E adesso, secondo la legge “paragrafo – sciabola”, medita sui diritti, Havlíček, Havel!
  
Vždyť je to nerozum, zkusit se s mocným přít,È sì un'incoscienza, provare a disputare con il potente!
mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit,Potevi startene bene, tutto si poteva sistemare.
a při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal,Con le tue capacità il sovrano ti avrebbe dato un impiego,
stačilo pochopit, stranou bys nezůstal.bastava capire... non saresti rimasto in disparte.
  
A podle litery "paragraf - šavle" teď dumej o právu, Havlíčku, Havle,E adesso, secondo la legge “paragrafo – sciabola”, medita sui diritti, Havlíček, Havel!
a podle litery "paragraf - šavle" teď dumej o právu, Havlíčku, Havle!E adesso, secondo la legge “paragrafo – sciabola”, medita sui diritti, Havlíček, Havel!
  
Potichu, bez hluku přišli tě navštívit,In silenzio, senza rumore, sono venuti a trovarti,
korektně, zdvořile, nemoh' jsi odepřít:con correttezza e garbo, non potevi rifiutare:
"Hostinské pokoje, mistře, už čekají,“Le stanze degli ospiti stanno già aspettando, maestro.
oblek si neberte, lepší tam dávají."L'abito non se lo porti, usano darne uno migliore.”
  
A podle litery "paragraf - šavle" teď dumej o právu, Havlíčku, Havle,E adesso, secondo la legge “paragrafo – sciabola”, medita sui diritti, Havlíček, Havel!
a podle litery "paragraf - šavle" teď dumej o právu, Havlíčku, Havle!E adesso, secondo la legge “paragrafo – sciabola”, medita sui diritti, Havlíček, Havel!
  
V Brixenu na rynku holky si šeptají:A Bressanone in piazza le ragazze stanno mormorando:
"Zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají,“Hanno imprigionato Havlíček, ma la gente non lo pianta in asso.
vždyť uměl hezky říct, nač my jen mysleli,Sapeva dire così bene quello che noi soltanto pensavamo.
že pěknej mužskej byl, proto ho zavřeli."Era un bell'uomo, ecco perché l'hanno imprigionato!”
  
A podle litery "paragraf - šavle" teď dumej o právu, Havlíčku, Havle,E adesso, secondo la legge “paragrafo – sciabola”, medita sui diritti, Havlíček, Havel!
a podle litery "paragraf - šavle" teď dumej o právu, Havlíčku, Havle!E adesso, secondo la legge “paragrafo – sciabola”, medita sui diritti, Havlíček, Havel!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org