Language   

Mury

Jacek Kaczmarski
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione inglese da en.wikipedia
MURYWALLS
  
On natchniony i młody był, ich nie policzyłby niktHe had youth and vision, they were a legion
On im dodawał pieśnią sił, śpiewał że blisko już świt.He aided them with the song, singing of a nearing dawn.
Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym,They lit a thousand candles for him, smoke over their heads,
Śpiewał, że czas by runął mur...He sang that it was time for the wall to fall,
Oni śpiewali wraz z nim:They sang together with him:
  
Wyrwij murom zęby krat!Pull the bars from the walls!
Zerwij kajdany, połam bat!Loose the chains, break the whip!
A mury runą, runą, runąAnd the walls will fall, fall fall!
I pogrzebią stary świat!And will bury the old world!
  
Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słówSoon they knew the song and melody by heart
Niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów.Carried the old words, shivers of heart and heads.
Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał,So they sung, they clapped to the rhythm, sounding like gunshots,
I ciążył łańcuch, zwlekał świt...And the chain was a burden, delayed was the dawn…
On wciąż śpiewał i grał:And he still sung and played:
  
Wyrwij murom zęby krat!Pull the bars from the walls!
Zerwij kajdany, połam bat!Loose the chains, break the whip!
A mury runą, runą, runąAnd the walls will fall, fall fall!
I pogrzebią stary świat!And will bury the old world!
  
Aż zobaczyli ilu ich, poczuli siłę i czas,And they saw their numbers, they felt the strength and the moment,
I z pieśnią, że już blisko świt szli ulicami miast;And with the song that the dawn is near, they marched into the streets;,
Zwalali pomniki i rwali bruk - Ten z nami! Ten przeciw nam!They destroyed the monuments and cried out — He is with us! He is against us!
Kto sam ten nasz najgorszy wróg!Who's alone he is our worst enemy!
A śpiewak także był sam.And the singer was also alone.
  
Patrzył na równy tłumów marsz,He looked at the steadily marching crowds,
Milczał wsłuchany w kroków huk,In silence he listened to the thunder of their steps,
A mury rosły, rosły, rosłyAnd the walls grew, grew, grew
Łańcuch kołysał się u nóg...The chain still bouncing at their feet…
  
Patrzy na równy tłumów marsz,He looks at the steadily marching crowds,
Milczy wsłuchany w kroków huk,In silence he listens to the thunder of their steps,
A mury rosną, rosną, rosnąAnd the walls grow, grow, grow
Łańcuch kołysze się u nóg...The chain still bouncing at their feet…


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org