Language   

Świecie nasz

Marek Grechuta
Back to the song page with all the versions


OriginalTentativo di traduzione italiana di Krzysiek Wrona
ŚWIECIE NASZMONDO NOSTRO
  
Pytać zawsze - dokąd, dokąd?Domandare sempre - verso dove, dov’è?
Gdzie jest prawda, ziemi sól,Dov’è la verità, il sale della terra,
Pytać zawsze - jak zagubić,Domandare sempre – come smarrire,
Smutek wszelki, płacz i bólOgni tristezza, pianto e dolore.
  
Chwytać myśli nagłe, jasne,Cogliere i pensieri improvisi, limpidi,
Szukać tam, gdzie światła biel,Cercare laddove c'è il bianco del bagliore,
W Twoich oczach dwa ogniki,Le due scinille negli occhi tuoi,
Już zwiastują, znaczą cel,Già lasciano presagire, segnano il fine,
  
W Twoich oczach dwa ogniki,Le due scinille negli occhi tuoi,
Już zwiastują, znaczą cel.Già lasciano presagire, segnano il fine.
  
Świecie nasz, świecie nasz,Mondo nostro, mondo nostro,
Chcę być z Tobą w zmowie,Voglio essere in una congiura con te,
Z blaskiem twym, z siłą twą,Con la tua luce, con la tua forza,
Co mi dasz - odpowiedz!Che cosa mi darai – rispondi!
  
Świecie nasz - daj nam,Mondo nostro – dacci,
Daj nam wreszcie zgodę,Dacci un accordo finalmente,
Spokój daj - zgubę weź,Dai la pace – togli la rovina,
Zabierz ją, odprowadź.Portala via, allontanala.
  
Szukaj dróg gdzie jasny dźwięk,Cerca le strade dove c’è il suono chiaro,
Wśród ogni złych co budzą lęk,In mezzo ai fuochi malefici che intimoriscono
Nie prowadź nas, powstrzymaj nas,Non ci condurre, trattienici,
Powstrzymaj nas w pogoni...Frenaci nel nostro impetuoso l’inseguimento...
  
Świecie nasz -Mondo nostro
Daj nam wiele jasnych dni!Dacci tanti giorni luminosi!
Świecie nasz -Mondo nostro
Daj nam w jasnym dniu oczekiwanie!Dacci l’attesa in un giorno chiaro!
Świecie nasz -Mondo nostro
Daj ugasić ogień zły!Dacci estinguere il fuoco del male!
Świecie nasz -Mondo nostro
Daj nam radość, której tak szukamy!Dacci la gioia che cerchiamo disperatamente!
Świecie nasz -Mondo nostro
Daj nam płomień, stal i dźwięk!Dacci la fiamma, l'aciaio e il suono!
Świecie nasz -Mondo nostro
Daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy!Dacci spalancare tutti pesanti cancelli!
Świecie nasz -Mondo nostro
Daj pokonać każdy lęk!Dacci sconfiggere ogni paura!
Świecie nasz -Mondo nostro
Daj nam radość blasku i odmiany!Dacci la gioia dello splendore e del cambiamento!
Świecie nasz -Mondo nostro
Daj nam cień wysokich traw!Dacci l’ombra delle alte erbe!
Świecie nasz -Mondo nostro
Daj zagubić się wśród drzew poszumu!Dacci sperdersi fra il fruscio degli alberi!
Świecie nasz -Mondo nostro
Daj nam ciszy czarny staw!Dacci lo stagno nero del silenzio!
Świecie nasz -Mondo nostro
Daj nam siłę krzyku, śpiewu, tłumu!Dacci la forza del grido, del canto, della folla!
Świecie nasz -Mondo nostro
Daj nam wiele jasnych dni!Dacci tanti giorni luminosi!
Świecie nasz -Mondo nostro
Daj nam w jasnym dniu oczekiwanie!Dacci l’attesa in un giorno chiaro!
Świecie nasz -Mondo nostro
Daj ugasić ogień zły!Dacci estinguere il fuoco del male!
Świecie nasz...Mondo nostro...
  
Świecie nasz, świecie nasz,Mondo nostro, mondo nostro,
Chcę być z Tobą w zmowie,Voglio essere in una congiura con te,
Z blaskiem twym, z siłą twą,Con la tua luce, con la tua forza,
Co mi dasz - odpowiedz!Che cosa mi darai – rispondi!


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org