Language   

Consellos

Celso Emilio Ferreiro
Back to the song page with all the versions


OriginalVersione spagnola da YouTube‎
CONSELLOS

(Libro dos Proverbios, 23,1-9)

Si foses a xantar con poderosos
coida ben a carón de quén te sentas.
Pexa a túa gula e couta os teus degaros,
ponlle portas á fame si a tiveras,
pois é pan mintireiro o pan dos ricos,
dóce por fóra, por dentro amarguexa.
Afoga a túa cobiza,
non desacougues por xuntar facenda.
‎¿Non coidas que a riqueza non é nada,
que o vento a trai e o vento axiña a leva?
Non comas pan dun home deshonroso,
nin da fartura dil teñas envexa.
Dirache, come e bebe, meu amigo,
disfroita dos meus teres canto queiras;
mais o seu pensamento non concorda,
de boca afora serán as súas verbas,
pois o seu corazón, cativo e duro,
ten de cotío pechas
as fenestras do amor e da xusticia.
Non o esquezas.‎
CONSELLOS


CONSEJOS

Si fueses a comer con poderosos
mira bien al lado de quien te sientas.
Cierra tu gula, acota tus deseos,
ponle puertas al hambre que tuvieras,
porque es pan mentiroso el de los ricos,
dulce por fuera, por dentro amarguea.
Ahoga tu codicia,
no te preocupes por juntar hacienda,
‎¿No ves que la riqueza es como nada,
la trae el viento, el viento se la lleva?
No comas pan de un hombre deshonroso,
ni de la hartura de él tengas envidia.
Te dirá, come y bebe, amigo mío,
disfruta de mis bienes cuanto quieras;
pero su pensamiento no concuerda,
de boca afuera serán sus palabras,
porque su corazón, cativo y duro,
tiene cerradas siempre
las ventanas del amor y la justicia.
No lo olvides.‎


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org