Lingua   

Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ

Killah P [Pavlos Fyssas / Παύλος Φύσσας]
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione italiana di Riccardo Venturi
ΣΙΓΆ ΜΗΝ ΚΛΆΨΩ, ΣΙΓΆ ΜΗ ΦΟΒΗΘΏNON PIANGERÒ, NON AVRÒ PAURA
  
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακήIl mondo è diventato una grande prigione
κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω.e io cerco un modo per spezzare le catene.
Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί,C'è un posto che mi aspetta, là,
σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω.devo arrivare a una vetta altissima.
  
Γι' αυτό απλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια,Per questo tendo ancora altissime le mani,
για να κλέψω λίγο φως από τα λαμπερά αστέρια.per rubare un po' di luce alle stelle lucenti,
Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πνίξειNon resisto più quaggiù, mi sta per soffocare
των ανθρώπων η μιζέρια τόσο, όσο κι η θλίψη.la miseria della gente ed anche la sua sofferenza.
  
Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δε μου ταιριάξαν,Non ce la faccio più e tutti questi non mi sono stati accanto,
πήρα τ'άλλο μονοπάτι κι όχι αυτό που μου χαράξαν.e allora ho preso un'altra strada, non quella obbligata.
Ήταν δύσβατο, σκληρό και με παγίδες πολλές,Era impervia, dura e piena di tranelli,
αγάπες σκάρτες και φίλοι φαρμακερές οχιές.cattivi amori e amici come serpenti velenosi.
Είχε τέρατα με παράξενες στολέςC'erano mostri con strane uniformi
που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά μεσ' στις σκιές,che mi spiavano sempre nascosti nelle ombre.
  
Μην κοντοσταθείς αν πρόκειται ν' ακολουθήσεις,Non fermarti, se decidi di percorrerla,
τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις.stringi i denti e non piangere.
Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμαIo l'ho percorsa e sono arrivato alla fine
κι όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί,e come scrivono i vecchi saggi nei libri,
όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα,quando il sole arriverà all'ultima levata
θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί.le aquile accenderanno un fuoco da lassù.
  
Για όσους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές,Quelli che mi hanno tradito pugnalandomi alle spalle
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κλάψω.voglio che sappiano che non piangerò.
Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές,E tutti i miei vecchi amori
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κλάψω.voglio che sappiano che non piangerò.
  
Κι όσοι μ' απείλησαν με πύρινα δεσμά,E quelli che mi hanno minacciato con catene roventi
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μη φοβηθώ.voglio che sappiano che non avrò paura.
Να'ρθούνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά,Che vengano a trovarmi quassù in cima alla montagna,
τους περιμένω και σιγά μη φοβηθώ.li sto aspettando e non avrò paura.
  
Μου είπαν να μην κάνω όνειρα τρελά,Mi hanno detto di non fare sogni pazzi
να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια,e di non osare di guardare le stelle,
μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά,ma non li ho mai presi sul serio,
πήρα τον κόσμο ολόκληρο στα δυο μου χέρια.ho preso il mondo intero nelle mie braccia.
  
Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια φωλιά,Ora vogliono costruirmi un nido
που εκεί πάνω της το φόβο, την ασχήμιαdove ci sia ancor più paura e bruttezza,
κι ένα κλάμα γοερό και μια αλυσίδα βαριά,un lamento disperato e una catena pesa
κουβαλάει την κατάρα των θεών και τη βλασφήμια.portano la maledizione e la bestemmia degli dèi.
  
Δε θα δακρύσω μια και δε θα φοβηθώ.Non piangerò e non avrò paura.
Δε θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρα μου,Non lascerò che rubino i miei sogni,
ελεύθερα, ψηλά, πολύ ψηλά πετώio volo libero, lassù in alto, altissimo
κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδέσμευτα φτερά μου.e loro invidiano le mie ali fiere e indipendenti.
  
Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να 'ρθουνE aspetterò che arrivino altri fratelli
σ' αυτήν την κορυφή που όλους περιμένει,su questa vetta che aspetta tutti quanti,
αρκεί να μη δακρύσουν και να μη φοβηθούνbasta che non piangano e non abbiano paura
σ' αυτήν την έξυπνη απάτη, την καλοστημένη.vivendo in questa truffa furba e ben concepita.
  
Για όσους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές,Quelli che mi hanno tradito pugnalandomi alle spalle
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κλάψω.voglio che sappiano che non piangerò.
Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές,E tutti i miei vecchi amori
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κλάψω.voglio che sappiano che non piangerò.
  
Κι όσοι μ' απείλησαν με πύρινα δεσμά,E quelli che mi hanno minacciato con catene roventi
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μη φοβηθώ.voglio che sappiano che non avrò paura.
Να'ρθούνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά,Che vengano a trovarmi quassù in cima alla montagna,
τους περιμένω και σιγά μη φοβηθώ.li sto aspettando e non avrò paura.
  
Για όσους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές,Quelli che mi hanno tradito pugnalandomi alle spalle
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κλάψω.voglio che sappiano che non piangerò.
Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές,E tutti i miei vecchi amori
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κλάψω.voglio che sappiano che non piangerò.
  
Κι όσοι μ' απείλησαν με πύρινα δεσμά,E quelli che mi hanno minacciato con catene roventi
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μη φοβηθώ.voglio che sappiano che non avrò paura.
Να'ρθούνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά,Che vengano a trovarmi quassù in cima alla montagna,
τους περιμένω και σιγά μη φοβηθώ.li sto aspettando e non avrò paura.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org