Lingua   

Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ

Killah P [Pavlos Fyssas / Παύλος Φύσσας]
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleEnglish translation / Traduzione inglese
ΣΙΓΆ ΜΗΝ ΚΛΆΨΩ, ΣΙΓΆ ΜΗ ΦΟΒΗΘΏI WON'T CRY, I WON'T FEAR
  
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακήThe world has become a big prison
κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω.and I’m looking for a way to break the chains.
Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί,There is a place waiting for me,
σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω.there at a high mountain peak for me to arrive.
  
Γι' αυτό απλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια,That’s why I stretch again my two hands very high,
για να κλέψω λίγο φως από τα λαμπερά αστέρια.to steal some light from the bright stars.
Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πνίξειI cannot take it down here and I’m about to choke
των ανθρώπων η μιζέρια τόσο, όσο κι η θλίψη.from this human misery, as much as sorrow.
  
Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δε μου ταιριάξαν,I cannot stand it anymore and all these people were not for me,
πήρα τ'άλλο μονοπάτι κι όχι αυτό που μου χαράξαν.so I followed another path and not the one they forced me to.
Ήταν δύσβατο, σκληρό και με παγίδες πολλές,It was rough, tough and with many pitfalls,
αγάπες σκάρτες και φίλοι φαρμακερές οχιές.bad love and friends like venomous vipers.
Είχε τέρατα με παράξενες στολέςIt had monsters with strange uniforms
που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά μεσ' στις σκιές,always secretly lurking in the shadows.
  
Μην κοντοσταθείς αν πρόκειται ν' ακολουθήσεις,Don’t stop if you decide to follow it,
τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις.tighten your teeth firmly and do not cry.
Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμαI took it myself and reached its end,
κι όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί,and as the old wise people write in books,
όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα,when the sun reaches its end,
θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί.eagles will light a fire from above.
  
Για όσους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές,To those who betrayed me by backstabbing me,
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κλάψω.I want them to know that I will not bother to cry.
Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές,And to all my old loves,
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κλάψω.I want them to know that I will not bother to cry.
  
Κι όσοι μ' απείλησαν με πύρινα δεσμά,And to those that threatened me with burning chains,
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μη φοβηθώ.I want them to know that I will not bother with fear.
Να'ρθούνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά,Let them come and find me at the mountain top,
τους περιμένω και σιγά μη φοβηθώ.I’m waiting for them and I will not bother with fear.
  
Μου είπαν να μην κάνω όνειρα τρελά,They told me not to have “crazy” dreams,
να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια,not dare to look at the stars,
μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά,but I never took them seriously,
πήρα τον κόσμο ολόκληρο στα δυο μου χέρια.I took the whole world in my arms.
  
Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια φωλιά,They want nowadays to build me a nest
που εκεί πάνω της το φόβο, την ασχήμιαwhere there’s more fear, ugliness
κι ένα κλάμα γοερό και μια αλυσίδα βαριά,and a moaning cry and a heavy chain,
κουβαλάει την κατάρα των θεών και τη βλασφήμια.carrying the curse of the gods and blasphemy.
  
Δε θα δακρύσω μια και δε θα φοβηθώ.I will not shed a tear and I will not be afraid.
Δε θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρα μου,I will not let them steal my dreams.
ελεύθερα, ψηλά, πολύ ψηλά πετώI fly free, high, very high,
κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδέσμευτα φτερά μου.while they are jealous of my proud unbound wings.
  
Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να 'ρθουνAnd I’m waiting for other brothers to come here
σ' αυτήν την κορυφή που όλους περιμένει,in this mountain peak waiting for them all,
αρκεί να μη δακρύσουν και να μη φοβηθούνas long as they don’t cry and fear
σ' αυτήν την έξυπνη απάτη, την καλοστημένη.living in this well-thought-out fraud.
  
Για όσους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές,To those who betrayed me by backstabbing me,
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κλάψω.I want them to know that I will not bother to cry.
Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές,And to all my old loves,
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κλάψω.I want them to know that I will not bother to cry.
  
Κι όσοι μ' απείλησαν με πύρινα δεσμά,And to those that threatened me with burning chains,
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μη φοβηθώ.I want them to know that I will not bother with fear.
Να'ρθούνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά,Let them come and find me at the mountain top,
τους περιμένω και σιγά μη φοβηθώ.I’m waiting for them and I will not bother with fear.
  
Για όσους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές,To those who betrayed me by backstabbing me,
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κλάψω.I want them to know that I will not bother to cry.
Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές,And to all my old loves,
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κλάψω.I want them to know that I will not bother to cry.
  
Κι όσοι μ' απείλησαν με πύρινα δεσμά,And to those that threatened me with burning chains,
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μη φοβηθώ.I want them to know that I will not bother with fear.
Να'ρθούνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά,Let them come and find me at the mountain top,
τους περιμένω και σιγά μη φοβηθώ.I’m waiting for them and I will not bother with fear.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org