Lingua   

Bratříčku, zavírej vrátka

Karel Kryl
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersion française – FERME LA PORTE, PETIT – Marco Valdo M.I....
BRATŘÍČKU, ZAVÍREJ VRÁTKAFERME LA PORTE, PETIT
  
Bratříčku nevzlykej,Petit, ne pleure pas !
to nejsou bubáci.Ce ne sont pas des monstres effrayants
Vždyť už jsi velikej.Maintenant tu es grand…
To jsou jen vojáci.Ce sont seulement des soldats.
Přijeli v hranatýchIls sont arrivés dans leurs mécaniques
železných maringotkách.Aux formes cubiques.
  
Se slzou na víčkuAvec une larme à la paupière
hledíme na sebe.Nous nous regardons mutuellement.
Bud' se mnou bratříčkuPetit, reste près de moi
bojím se o tebe.Je suis préoccupé pour toi.
Na cestách klikatých,Sur les sentiers tortueux,
bratříčku v polobotkách.Petit avec tes petites chaussures…
  
Prší a venku se setmělo.Il pleut ; dehors, le soir tombe.
Tato noc nebude krátká.Cette nuit ne sera pas brève.
Beránka vlku se zachtělo.Au loup, l'envie d'un agneau est venue
Bratříčku! Zavřel jsi vrátka?Petit, as-tu fermé la porte ?
  
Bratříčku nevzlykej,Petit, ne pleure pas,
neplýtvej slzami.Ne gâche pas tes larmes.
Nadávky polykejRepousse les outrages
a šetři silami.Épargne tes forces.
Nesmíš mi vyčítat,Et ne me jette pas la pierre
jestliže nedojdeme.Si nous n'arrivons pas.
  
Nauč se písničku,Apprends la chanson,
není tak složitá.Ce n'est pas si difficile.
Opři se, bratříčku.Appuie-toi, petit,
Cesta je rozbitá.Le sentier est détruit.
Budeme klopýtat,C'est très dangereux
zpátky už nemůžeme.Mais nous ne pouvons plus retourner.
  
Prší a venku se setmělo.Il pleut ; dehors, le soir tombe.
Tato noc nebude krátká.Cette nuit ne sera pas brève.
Beránka vlku se zachtělo.Au loup l'envie d'un agneau est venue
Bratříčku zavírej vrátka!Petit, ferme la porte !
Zavírej vrátka!Ferme bien la porte !


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org