Lingua   

Modlitba pro Martu

Marta Kubišová
Pagina della canzone con tutte le versioni


Slovenský preklad / Traduzione slovacca / Slovak translation...
MODLITBA PRO MARTUMODLITBA PRO MARTU
  
Ať mír dál zůstává s touto krajinou.Nech mier ďalej zostáva s touto krajinou.
Zloba, závist, zášt, strach a svár,Zloba, závisť, zastať, strach a svár,
ty ať pominou, ať už pominou.tie nech pominú, nech už pominú.
Teď když tvá ztracená vláda věcí tvýchTeraz keď tvoja stratená vláda vecí tvojich
zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí.späť sa k tebe navráti, ľud, navráti.
  
Z oblohy mrak zvolna odplouváZ oblohy mrak zvoľna odpláva
a každý sklízí setbu svou.a každý žne sejbu svoju.
Modlitba má ta ať promlouvá k srdcím,Modlitba má tá nech prihovára k srdciam,
která zloby čas nespálilktorá zloby čas nespálil
jak květy mráz, jak mráz.ako kvety mráz, ako mráz.
  
Ať mír dál zůstává s touto krajinou.Nech mier ďalej zostáva s touto krajinou.
Zloba, závist, zášt, strach a svár,Zloba, závisť, zastať, strach a svár,
ty ať pominou, ať už pominou.tie nech pominú, nech už pominú.
Teď když tvá ztracená vláda věcí tvýchTeraz keď tvoja stratená vláda vecí tvojich
zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí.späť sa k tebe navráti, ľud, navráti.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org