Lingua   

Modlitba pro Martu

Marta Kubišová
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleEnglish translation / Traduzione inglese / Traduction anglaise...
MODLITBA PRO MARTUA PRAYER FOR MARTA
  
Ať mír dál zůstává s touto krajinou.Let peace remain with this country.
Zloba, závist, zášt, strach a svár,Malice, envy, spite, fear and strife,
ty ať pominou, ať už pominou.Let those pass, let them finally pass
Teď když tvá ztracená vláda věcí tvýchNow that your lost governance of your affairs
zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí.is returning to you, people, is returning.
  
Z oblohy mrak zvolna odplouváThe cloud is slowly flowing away from the sky
a každý sklízí setbu svou.And everyone is reaping what they've sown.
Modlitba má ta ať promlouvá k srdcím,My prayer, let it speak
která zloby čas nespálilTo the hearts which, by the time of ire,
jak květy mráz, jak mráz.Were not burnt, like flowers by frost, like by frost.
  
Ať mír dál zůstává s touto krajinou.Let peace remain with this country.
Zloba, závist, zášt, strach a svár,Malice, envy, spite, fear and strife,
ty ať pominou, ať už pominou.Let those pass, let them finally pass
Teď když tvá ztracená vláda věcí tvýchNow that your lost governance of your affairs
zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí.is returning to you, people, is returning.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org