Lingua   

Giải phóng Miền Nam

Huỳnh Minh Siẽng
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersione svedese di Carsten Palmaer da Proletärkultur
GIẢI PHÓNG MIỀN NAM

Giải phóng Miền Nam, chúng ta cùng tiến bựớc.
Diệt đè quòc Mỹ, phá tan be lữ bán nựớc.
Ôi xựợng tan máu rợi, lòng hận thù ngằt trời!
Đây Cứu-long hùng tráng.
Đây Trựờng-son vinh quang.
Thùc giục đoàn ta xung phong đi giềt thù,
Vai sát vai chung một bóng cờ.
Vùng lên! nhân dân Miền Nam anh hùng!
Vùng lên! xông pha vựợt qua bão bùng.
Thẻ cựu lầy nựớc nhà!
Thẻ hy sinh đên cùng!
Cầm gựợm ôm sủng xông tới.
Vận nựớc đă tới rẩi, bình minh chièu khằp nợi.
Nguyện xây non nựớc sáng tựợi muõ đợi.
BEFRIA SÖDERN

Till vapen vi i sorg och vrede går,
ett enat folk bakom gevären står.
När vi askan ser från den brända byn,
så stiger vårt hat mot skyn.

Vi slår tillbaka,
vi går mot seger,
och USA fördrivs från Söderns land
med fasor, död och brand.
Så svär soldat med dessa ord
i våra döda hjältars namn
att hämnas den förödda jord
där fienden drog fram.
Det stundar tider för oss med
när vi ska få en evig fred.

Vårt land har delats - sedan många år
dess höga berg och floder skilda går.
Nu vi lova dig mäktiga Mekong
och er stolta berg Trung Son.

Vi slår tillbaka,
vi går mot seger,
och USA fördrivs från Söderns land
med fasor, död och brand.
Så svär soldat med dessa ord
i våra döda hjältars namn
att hämnas den förödda jord
där fienden drog fram.
Det stundar tider för oss med
när vi ska få en evig fred.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org