Lingua   

Giải phóng Miền Nam

Huỳnh Minh Siẽng
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersione finlandese / Finnish version / Version finnoise / Suomenkielinen...
GIẢI PHÓNG MIỀN NAM

Giải phóng Miền Nam, chúng ta cùng tiến bựớc.
Diệt đè quòc Mỹ, phá tan be lữ bán nựớc.
Ôi xựợng tan máu rợi, lòng hận thù ngằt trời!
Đây Cứu-long hùng tráng.
Đây Trựờng-son vinh quang.
Thùc giục đoàn ta xung phong đi giềt thù,
Vai sát vai chung một bóng cờ.
Vùng lên! nhân dân Miền Nam anh hùng!
Vùng lên! xông pha vựợt qua bão bùng.
Thẻ cựu lầy nựớc nhà!
Thẻ hy sinh đên cùng!
Cầm gựợm ôm sủng xông tới.
Vận nựớc đă tới rẩi, bình minh chièu khằp nợi.
Nguyện xây non nựớc sáng tựợi muõ đợi.
VAPAUTTAKAA ETELÄ

Eespäin ja vapaus jo etelään!
Pois petturit ja jenkit heittäkää!
Kuinka paljon verta ja vääryyttä
on nähnyt jo maamme tää.

On täällä Mekong,
on täällä Truong Son.
Ne meidän onneen, taistoon kutsuvat.
Lippuamme seuratkaa.

Nyt eespäin, kansa Vietnamin!
Sä voita myrsky ankarin!
Me vannomme sen,
saa vapauden tää kallis synnyinmaa.
Nyt kohtalon hetki voittanut on,
jo aamu tiemme kirkastaa.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org