Language   

Die römische Kantate, opus 60

Hanns Eisler
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione / Translation / Traduction / Suomennos: Juha Rämö
DIE RÖMISCHE KANTATE, OPUS 60ROOMALAINEN KANTAATTI, OPUS 60
  
‎1. Das große Rom1. Suuri Rooma
  
Das große Rom ist unerträglich geworden. ‎‎Suuri Rooma on muuttunut sietämättömäksi.
Jeder Tag bringt ein anderes, ‎Joka päivä tuo erilaisen,
Jeder Tag bringt ein neues Gesetz. ‎joka päivä tuo uuden lain.
Seit vielen Jahrhunderten regierten die Päpste mit fünf Gesetzen; ‎Paavit hallitsivat vuosisatoja viiden lain turvin,
Auf dem Zuge der Tausend brauchte Garibaldi nur drei Gesetze, ‎Garibaldi tarvitsi tuhannen retkikunnalleen *) vain kolme lakia,
Aber das neue Regime braucht für alles ein eigenes Gesetz.‎mutta nykyisillä vallanpitäjillä on laki joka tarkoitukseen.
Es gibt eins, das verbietet, von bestimmten Dingen zu reden, ‎On laki, joka kieltää puhumasta tietyistä asioista,
An die Mauern zu pissen, ‎virtsaamasta seinille,
Nachts zu singen, ‎laulamasta öisin,
Die Trambahn vorne zu besteigen; ‎nousemasta raitiovaunuun etuovesta;
Es gibt ein Gesetz für Ehegegner, ‎On laki avioliiton vastustajille,
Für bestimmte Berufe, ‎laki tietyistä ammateista,
Für Versammlungslokale und für ‎laki kokoontumishuoneista
Streitfälle zwischen Arbeitern und Arbeitgebern. ‎ja laki riidoista työläisten ja työnantajien välilä.
Je mehr solche Gesetze, ‎Kuta enemmän tällaisia lakeja,
Umso mehr Elend. ‎sitä enemmän kurjuutta.
Je mehr Elend, ‎Kuta enemmän kurjuutta,
Umso mehr solche Gesetze. ‎sitä enemmän tällaisia lakeja.
Wahrhaftig! ‎Totta totisesti!
Das große Rom ist unerträglich. ‎Suuri Rooma on sietämätön.
Die Luft ist verpestet. ‎Ilma on saastunutta.
Rom stinkt.‎Rooma haisee.‎
  
‎2. Der Gestank2. Haju
  
Einer sagte: Der Gestank kommt vielleicht von den Mäusen. ‎‎Joku sanoo: Haju johtuu ehkä hiiristä.
Der Rat erklärte den Mäusen den Krieg, ‎Raati julistaa sodan hiirille,
Und Tausende wurden vernichtet. ‎ja tuhansia hiiriä hävitetään.
Aber der Gestank blieb. ‎Mutta haju pysyy.
Ein andrer sagte: Der Gestank kommt vielleicht von den Fliegen. ‎Toinen sanoo: Haju johtuu ehkä kärpäsistä.
Der Rat erklärte den Fliegen den Krieg, ‎Raati julistaa sodan kärpäsille,
Millionen wurden vernichtet. ‎ja miljoonia kärpäsiä hävitetään.
Aber der Gestank blieb. ‎Mutta haju pysyy.
Ein dritter meinte: Vielleicht kommt der Gestank von den Katzen. ‎Kolmas sanoo: Haju johtuu ehkä kissoista.
Da erklärte der Rat den Katzen den Krieg, ‎Raati julistaa sodan kissoille,
Und Tausende wurden getötet. ‎ja tuhansia kissoja hävitetään.
Aber der Gestank blieb. ‎Mutta haju pysyy.
In gewissen Stunden ist er so stark, ‎Tiettyyn aikaan päivästä se on niin voimakas
Daß man sich erbrechen muß. ‎että oksettaa.
Woher kommt er wirklich? ‎Mistä se oikein tulee?
Vielleicht vom Schmutz?‎Liastako kenties?‎
  
‎3. Woher kommt er?3. Mistä se tulee?
  
Niemand hat den Ursprung des römischen Gestanks entdecken können. ‎Kukaan ei ole keksinyt, mistä Rooman haju on peräisin.
In den Volksvierteln ist er weniger stark, ‎Työläiskortteleissa se ei ole kovin voimakas,
Im Beamtenviertel ist er schon auffallend. ‎virkamieskortteleissa sen jo huomaa selvästi.
In der Gegend der Ministerien und um Sanct Peter ist er unerträglich. ‎Ministeriöiden ja Pietarinkirkon tienoilla se on sietämätön.
Woher kommt er? ‎Mistä se tulee?
Wer weiß es? ‎Kuka tietää?
Man hört auch sagen, er komme von dem Alter der Stadt. ‎Sanotaan, että se johtuu kaupungin iästä.
Eine ewige Stadt muß eine stinkende sein. ‎Ikuisen kaupungin on pakko haista.
Man hört auch sagen, ‎Sanotaan myös,
Er käme von den Stoffen, ‎että se tulee kankaista,
Von den Kleidern, ‎vaatteista,
Von den Federn,‎höyhenistä,
Von den Helmen, ‎kypäristä,
Von den Panzern, ‎panssareista,
Die die neue Regierung aus den Museen geholt hat ‎joita uudet vallanpitäjät ovat hakeneet museoista
Für die Uniformen der Minister, ‎ministerien univormuja varten,
Der Gesandten und der Türsteher. ‎lähettiläistä ja portinvartijoista.
Man erzählt sich vieles. ‎Monenmoista puhutaan.
Aber der Gestank bleibt. ‎Mutta haju pysyy.
Dabei entdeckt die Polizei jede Woche neue Verschwörungen. ‎Ja joka viikko poliisi paljastaa uusia salaliittoja.
Ganze Arbeiterviertel werden nachts umstellt. ‎Kokonaisia työläiskortteleita saarretaan öisin.
Hunderte werden verhaftet. ‎Satoja pidätetään.
Keiner weiß den Grund. ‎Kukaan ei tiedä miksi.
Jeden kann’s erwischen. ‎Kukaan ei ole turvassa.
Viele haben Angst.‎Moni pelkää.
  
‎4. Die Angst4. Pelko
  
Die Angst in Rom ist zu einer Krankheit geworden. ‎‎Pelosta on tullut Roomassa sairaus.
Sie überfällt die Menschen und schüttelt sie von oben bis unten. ‎Se iskee ihmisiin ja ravistelee heitä päästä varpaisiin.
Es fürchten sich nicht nur die Feinde des Regimes, nein, ‎Pelon vallassa eivät suinkaan ole vain hallinnon vastustajat,
Die Faschisten fürchten sich noch viel mehr. ‎vaan vieläkin enemmän peloissaan ovat fasistit.
Auch sie wissen, daß es so nicht weitergehen kann. ‎Hekin tietävät, että näin ei voi jatkua.
Und haben Angst! ‎Ja pelkäävät!
Warum ermorden sie ihre Gegner? ‎Miksi he murhaavat vastustajiaan?
Aus Angst! ‎Pelosta!
Warum vergrößern sie die Polizei? ‎Miksi he lisäävät poliisien määrää?
Aus Angst. ‎Pelosta! ‎
Warum vernichten sie Tausende? ‎Miksi he riistävät hengen tuhansilta?
Aus Angst. ‎Pelosta.
Mit ihrer Angst ‎Heidän pelkonsa myötä
Wachsen ihre Verbrechen. ‎kasvavat heidän rikoksensa.
Mit ihren Verbrechen wächst ihre Angst. ‎Heidän rikostensa myötä kasvaa heidän pelkonsa.
Wahrhaftig! ‎Totta totisesti!
Das große Rom ist unerträglich. ‎Suuri Rooma on sietämätön.
Die Luft ist verpestet.‎Ilma on saastunutta.
* ) Giuseppe Garibaldin johtama noin tuhannen vapaaehtoisen joukko, joka vuonna 1860 valloitti Sisilian ja lopulta koko Apenniinien niemimaan eteläosan ja vaikutti näin ratkaisevasti Italian yhdistymiseen.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org