Lingua   

Мой Гамлет

Vladimir Semënovič Vysotskij / Владимир Семёнович Высоцкий
Pagina della canzone con tutte le versioni


translated by Maxim Zhak
MY HAMLETהמלט שלי
  
I’ll just explain a thing or two in verse:אני אסביר רק חלק בשירי –
Alas, with full account, I’m not invested…איני רשאי לחשוף הכול כרגע...
I was conceived in sin, as you would guess, -הייתי נהרה כמו שצריך,
In sweat and jitters of the night of wedding.בליל-כלולות, ביזע וביגע.
  
I was aware that taking off the ground,ידעתי: כשלמעלה מטפסים
As we ascend, we grow thick-skinned and cruel.כך אנו מפתחים קשיחות היתר;
I strode forth, calm and upright, to be crownedהלכתי כל הדרך לכסי
And, born in wedlock, acted as Prince Royal.והתנהגתי כנסיך הכתר.
  
I knew that all would be the way I wished.ידעתי, כי יהיה כרצוני,
I never lost and always had a fair chunk.לא הקדירוני אבדות או עצב,
My school and fencing mates obeyed my willוחבריי שמרו לי אמונים
Like fathers theirs obeyed the Crown of Denmark.כמו ששמרו אבותיהם לעצר.
  
I didn’t care about the things I said,דברים לקחתי לא ברצינות
And carelessly squandered my avowals –ומילותיי זרקתי סתם לרוח -
All noble kids believed me all the same,גם כך כולם סביבי מהילדות
Assenting to my primacy of power.היו מאמינים לי בלי ויכוח.
  
We startled watchmen on a beat at night,הבהלנו את שומרי בית העלמין,
The time was ailing with us, like with smallpox.חלה בנו הזמן כמו בקצרת.
I slept on skins, ate, picking meat off knife,בשר צלוי אכלתי מסכין
And harrowed an unruly horse with stirrups .ואת סוסי עיניתי עם משוורת.
  
I knew, one day, I would be prompted ‘Reign!’ –ידעתי כי יגידו לי: "תשלוט!" -
My brow was branded by my lot on birthday.אות הגורל צרוב לי מהולדת.
Beside chased harnesses, I felt like crazed,והשתגעתי בין הרתמות,
And stoically endured duress of learning.הייתי סובלני כלפי אי-צדק.
  
I mastered smiling only with my mouth,בקצה שפתיי יכולתי לחייך
Whereas a covert look was cross and cholericולהסתיר מבט לפי הצורך,
For I’d been fostered by my father’s clown.כך בזמנו ליצן אותי חינך, –
Alas, that jester’s dead. Amen! Poor Yorick!עכשיו הוא מת. אמן, שלימזל יוריק!..
  
Yet I refused to have a share in takesאבל ויתרתי על החלוקה
Of glory, privileges, plunders, tributes.של תהילה, כבוד, זכויות היתר:
I pitied suddenly a page, who'd passed away…על המשרת המת חשתי תוגה,
I tried to do no harm to tender green shoots.התחלתי לעקוף שתילים לפתע...
  
And I gave up the ghost on hunter’s zest,אני שכחתי להט של מצוד,
I was grossed out by coursers, hounds and beagles,כלבי הציד שנאתי עד צמרמורת,
From wounded game, I held my horse at length,הכיתי את הציידים בשוט
Chastising huntsmen, and pursuers, and beaters.והרצתיהו את סוסי אחורה.
  
Aware that our pastime, day by day,ראיתי – משחקינו התמימים
Increasingly reminded of mistreatment,מיום ליום קירבונו אל התופת, –
I washed the daily swinishness awayבעלטה, בתוך מים זורמים
In running water late at night in secret.טיהרתי את עצמי מהטינופת.
  
It dawned on me that, getting sore in mind,מרוב חוכמה נהייתי מטומטם,
I failed to note domestic folk intriguing.החמצתי מזימות של האליטה.
I didn’t like the age, nor did I likeנמאס לי מהזמן שלי וגם
The people in it. And I took to reading.מאנשים, אז לספרים פניתי.
  
As avid as a greedy spider, brainsמוחי הסקרני והחמדן
Grasped everything I studied: rest and motion.קלט הכול, מאלפא עד אומגה.
But sciences and thoughts were plainly vain,אך לא מועיל שום ידע ומדע,
Since everything was their controversion.כשמציאות מפרתם כול רגע.
  
The ties with playmates came to fray away:חברי ילדות הפכו לאשליות,
The Ariadne’s thread turned out a game plan.חוט אריאדנה לא גילה ת'דרך.
“To be or not to be” – I tried to weighתהיתי על "להיות או לא להיות",
And failed to see the key to this dilemma.כמו על איזו ברירה בלתי-נפתרת.
  
A sea of troubles, though, keeps raging high.אך ים צרות – תמיד אותו הים,
We're shooting at it, millet at a bolter,אותו אנו דולים בלא תועלת,
Removing chancy answers thereby,ומנפים תשובה בת-הזיה
Apart from this sophisticated poser.מתוך השאלה המבלבלת.
  
I heard my father’s call through dying humקול של קדומים שומע תוך שתיקה,
And followed it, pursued by creeping doubts;הלכתי אל הקול, אחוז בפחד,
A heavy load of musings tugged me up,עומס ספקות אל על אותי דחף,
While carnal wings lugged down, into the ground.אבל בשרי היה מושך לשחת.
  
The stuff, days welded me from, had been frailלנתך רך גיבשו אותי ימים -
And given at the seams, while indurating,רק התמצק, וכבר רופף בלי כוח.
And I shed blood like others, and, like they,אני שפכתי דם כמו אחרים,
I turned out weak to waive retaliating.ולא יכולתי מנקימה לשכוח.
  
My last success was, in the end, my fall.עלייתי – היא סוג של מפלה.
Ophelia! Afterlife is not decayin’.אופליה! בכך דיני נגזר כאן.
But I became a murderer, thereforeרצחתי, אך ביחד ממילא
No better than the one, who I had slain.עם הנרצח נופל לאותה קרקע.
  
It’s I, prince Hamlet, I abhorred duress,חשתי סלידה כלפי האלימות,
I could care less about the Danish Crown, andבכס הדני לא ראיתי ערך, –
Yet they suspected me of breaking necksאך בעיניהם רק לשם מרות
Thus getting rid of rivalry for power.נלחמתי והרגתי כל הדרך.
  
But bright insights are apt to look like craze,אך רשף גאוני חסר תקווה,
At birth, a fatal end peeps out askance. Andבעת לידה פורש שד מוות רשת.
Perplexing are the answers that we raise,ואנו מציבים את התשובה
And no one sees the question to be answered.מבלי לדעת שאלה נדרשת.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org