Language   

Cântec pentru pace

Cleopatra Stratan
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione italiana di Riccardo Venturi
CÂNTEC PENTRU PACECANZONE PER LA PACE
  
Eu am venit din alte lumi,Son venuta da altri mondi,
Eu am venit să cânt aici,son venuta a cantar qui
Că să-nvataţi să fiţi mai buniper insegnarvi ad esser più buoni
Cum sunt copii când sunt mici.come sono i bimbi quando son piccini.
  
Eu am venit să cânt la voiSon venuta da voi a cantare
Şi să vă spun să vă iubiţi,e a dirvi di volervi bene,
Să nu mai mergeţi la război,di non andare più in guerra,
Cu toţii-n pace să traiţi.di vivere tutti in pace.
  
Eu am venit la voi să cântSon venuta da voi a cantarvi
Că voi cu toţii sunteţi frăţidi essere fratelli di tutti,
Şi e nevoie pe Pământe c'è bisogno sulla Terra
Să vă iubiţi şi să iertăţi,che vi amiate e perdoniate.
  
Că voi sunteţi cu toţii unaChe siate tutti uniti
Cum sunt şi frunzele la pomcome i rami con l'albero,
Şi cum piciorul şi cu mânăcosì come il piede e la mano
Formeaz-acelaşi trup la om.forman lo stesso corpo umano.
  
Voi aţi uitat că nu sunteţiAvete scordato che non siete
Doar masca ce-o purtăţi de zor,solo la maschera che portate in fretta,
Că-n adevăr sunteţi măreţima che invece siete magnifici
Şi-aveţi puteri de Creator.e avete poteri di Creatore.
  
Eu văd Lumina cum pulseazăVedo la Luce come pulsa
Şi cum în inimi prinde forţă,e come prende forza nei cuori,
Cum fiecare lumineazăcome ognuno illumina
Şi fiecare e o torţă.ed ognuno è una torcia.
  
Şi-n marea asta de Lumină,E in questo mare di Luce
Voi vă treziţi acum din visvi svegliate ora dal sogno
Şi-aflăţi că-n propria grădinăe vi accorgete che nel vostro giardino
Puteţi crea un Paradis.potete creare un Paradiso.
  
Pământul nu e doar mormântLa Terra non è solo una tomba
Pentru parinţi ţi pentru frăţi,per i genitori e i fratelli,
Ci vi s-a dat acest Pământma questa Terra vi è stata data
Cu el mai sus să vă-nalţăţi.per innalzarvi più su assieme ad essa.
  
Eu am venit la voi sa cântSon venuta da voi a cantare
Şi împreuna să cantăm:e cantiamo insieme:
"Să fie pace pe Pământ!"“Pace sulla Terra!”
Şi-n hora păcii sa jucăm.E giochiamo al girotondo della pace!
  
Veniţi cu toţi: arabi, evreiVenite tutti: arabi, ebrei
Si neamuri toate, câte sunt,e tutti i popoli quanti sono
Să-ncingeţi cu românii meia fare un cerchio coi miei rumeni,
O hor-a păcii pe Pământ!un girotondo di pace sulla Terra!
  
Eu vă iubesc pe toţi aşaIo voglio bene a tutti, così
Cum îl iubesc pe tatăl meu,come lo voglio al mio babbo,
Cum o iubesc pe mama mea,come lo voglio alla mia mamma
Cum îl iubesc pe Dumnezeu!e come lo voglio a Dio!
  
Eu vă iubesc pe toţi aşaIo voglio bene a tutti, così
Cum îl iubesc pe tatăl meu,come lo voglio al mio babbo,
Cum o iubesc pe mama mea,come lo voglio alla mia mamma
Cum îl iubesc pe Dumnezeu!e come lo voglio a Dio!


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org