Lingua   

Klage-Wijsa, Öfwer Thenna torra och kalla Wååhr

Lars Wivallius
Pagina della canzone con tutte le versioni


Traduzione italiana di Riccardo Venturi
KLAGEVISA ÖVER DENNA TORRA OCH KALLA VÅR

En torr och kall vår gör sommaren kort
och vintrens föda fördriver.
Gud hjälpe, som rår, si våren går bort
och liten glädje oss giver.
Sol varma, förbarma!
Hos vädret torrt
nu kölden sommaren river.


Gott majeregn giv, lät dugga tätt ner,
lät varm dagg örterna fukta!
Oss torkan bortdriv, lät frostet ej mer
de späda blomsteren tukta!
Var nådig, var rådig!
För dem jag ber,
som Herran tjäna och frukta.

Lät väderet kallt och torkan oblid
ej tvinga rosorna röda,
lät åkeren stolt ej läggjas så nid,
att han ej bondan kan föda!
Bevara från fara
i allan tid
den späda jordenes gröda!

Lät himmelens port utvidga sin gång,
hjälp molnen högre uppstiga,
lät höra oss fort skön näktergals sång,
som kölden tvingar att tiga!
Lät sjunga de unga
med stämmor mång!
Lät barnen dansa och niga!


Lät dansa å rad folk, stora och små,
lät färla sommarens färlor!
På blomster och blad lät tillra och stå
de våta himmelska pärlor!
Lät kvittra, lät tittra
steglitsor små,
hos granna svenska sädsärlor!

Giv glädje och tröst, lät lärkjan ej dö,
lät leva sommarens svala!
Hugsvala vart bröst på Sveriges ö,
som nu mån sorgeligt tala!
Giv sommar, giv blommer,
giv gott grönt hö,
lät göken ropa och gala!

Mot gryningen blek, mot dagningen blid,
när natt och dag sig åtskilja,
lät höras mång lek om sommarens tid,
djur dansa, spela och gilja!
I strömmer ej glömmer
mång lax, mång id,
mång fisk tå hava sin vilja!

Gör dagen oss lång, gör natten oss klar,
lät duggregn varma nerfalla
och locka till sång den fågel som har
tyst varit vinteren kalla!
Lät klinga, lät springa
mångt hjon, mångt par,
lät fröjdas människor alla!


Gack fruktbar oss upp, gack fruktbar oss ner
och hälsa byar och städer!
Mång åkermans kropp tå gläder sig mer,
som går i tunna linkläder.
I dalar trast talar
och mång mun ler
och mång trumpetare kväder.

Ja, ljuvliga sol, tu fattig mans vän,
som titt sken ingom villt spara,
lys uppå vårt bol med sommar igen,
lät köld och torka bortfara!
Nu längta, nu trängta
kvinnor och män
att gå i solskinet klara.


Gör sorgen oss kort, bliv åkermans vän,
lät grönska skogar och dalar,
driv torkan oss bort, giv vätskan, som än
mång bondes hjärta hugsvalar!
Lät sjunga mång tunga
om fröjd igen,
som nu bedröveligt talar!

Lät skogen stå grön, lät jorden få fukt,
se till, att oss intet trängjer,
lät fläkta en skön och härlig en lukt
av skogar, åkrar och ängjer!
Lät kransas, lät dansas
med fröjd och tukt,
lät bäddas brokota sänger!

Lät gräset bli blött och blomsteren skön,
lät dansa lilla lekatten,
lät fläkta oss sött vitt ut uppå sjön,
lät skönt vär blåsa på hatten!
På ängen giv sängen
i gräset grön
åt dem, som färdas om natten!

Lät ämbetsmän få rätt bruka sin hand
och trygg på resa sig giva,
lät köpmänner gå till vatten och land,
tit de helst handelen driva!
Av rosor och kosor
ibland all stand
lät mången fröjdefull bliva!

Lät dagen bli varm! Mång herde tå står
i mång grön, lustigan skugga
och rester sin arm åt getter och får.
På bär och äpplen lät tugga!
Från plogen åt skogen,
så vitt han når,
lät oxen titta och glugga!

Släpp boskapen vall, lös oxen ur bås,
driv fä och fänat åt skogen!
Lät öken få stall in under Guds lås,
lät bonden glädjas vid plogen!
Höst mustig gör lustig,
lät säden fås
av åkren ymnig och mogen!

Lät grönskas hans får, lät blomstras hans äng,
hjälp fylla bingarna blotta!
När bonden själv rår, får krigsman ock säng
att vila lemmarna trötta.
Still vreden, giv freden!
Mång piga, mång dräng
tå glädjas över all måtta.

På blomster och löv lät stimma de bi,
som draga honungen söta!
Men luften blir döv av buller och skri,
där sig två krigshärar möta.
Still vreden, giv freden,
Gud statt oss bi,
som bäst kan fienden stöta!

Tu råder om krig, tu råder om allt,
tu rår om himmelens fäste.
Ty vill jag ock tig allt hava befallt.
Hjälp oss till fot och till häste!
Gör frodigt, frimodigt,
vad nu är kalt!
Tu vest allena vårt bäste.

Vi have, o Gud, tig syndat emot,
förlåt oss bristerna svåra!
Vi vele titt bud med bättring och bot
nu följa dagarna våra.
Lät falla med alla
tin vredes hot,
och dämp allt, vad oss kan dåra!

Dämp vällusten ner, tin gåvor oss lär
alltid rätt nyttja och bruka!
Och äntlig jag ber, hjälp deras besvär,
som tuktigt sina bord duka
och hjälpa, ej stjälpa
den hand, som bär
en tom och söndrigan kruka!

Giv dem ett gott år, dem lyse tin sol,
som årsens tider vet dela,
dem månen ock gå, i år som i fjol,
att ny och nedan ej fela!
De andra lät vandra
till tomma bol,
som aldrig hjälpa sjukt hela!
LAMENTO PER QUESTA FREDDA E SECCA PRIMAVERA

Una fredda e secca primavera abbrevia l'estate
e priva del nutrimento dell'inverno.
Aiutaci, Iddio signore! Vedi che la primavera vola via
e che ci dà ben poca gioia.
Caldo sole, abbi pietà!
Ché se il tempo è secco
il freddo rovina l'estate.

Da' buona pioggia in maggio, che cada giù fitta
e che la calda rugiada bagni bene le piante!
Manda via la siccità, fa' sì che il gelo
non condanni più i teneri germogli!
Sii indulgente e ragionevole!
Io prego per coloro
che servono e temono il Signore.

Fa' che il tempo freddo e la siccità inclemente
non faccian perire le rose rosse,
e che il superbo campo non sia tanto arido
da non poter nutrire il contadino!
Proteggi dal pericolo
in ogni frangente
i teneri frutti della terra!

Fa' che le porte del cielo sian sempre aperte,
aiuta le nuvole affinché salgan più alte,
fa' che sentiamo sempre il canto del bell'usignuolo
che il freddo costringe a tacere!
Fa' che i giovani cantino
con tante voci, e che i bimbi
ballino facendo la riverenza!

Fa' che grandi e piccoli ballino in cerchio,
fa' sfarfallar le farfalle estive!
Sulle gemme e le foglie fa' che indugino
le tremolanti e umide gocce del cielo!
Fa' che cinguettino dolcemente
i piccoli cardellini
accanto alle belle cutrettole svedesi! 1

Dacci gioia e conforto, fa' che non muoia l'allodola
e che viva la rondine dell'estate!
Confortaci il cuore sull'isola di Svezia 2
che ora ricordo con tristezza!
Dacci l'estate ed i fiori,
dacci buon fieno verde,
fa' che canti e gorgheggi il cuculo!

Alla pallida aurora, all'alba dolce,
quando il giorno succede alla notte,
facci sentir i giochi in tempo d'estate
degli animali che danzano, giocano e si accoppiano!
Nei fiumi non scordan certo
tanti salmoni e ciprini,
tanti pesci di soddisfare i loro desideri!

Allungaci il giorno, rischiaraci la notte,
fa' che cada giù una pioggerella calda
e chiama a cantar l'uccello che ha
taciuto per il freddo inverno!
Facci sentir l'allegria e il divertimento
di tante coppiette a due e a quattro, 3
fa' che ognuno si rallegri felice!

Diffondi su e giù la tua fertilità
quando passi e saluti paesi e città!
Gode assai più il corpo dei contadini
nel mettersi leggeri vesti di lino.
Nelle valli gorgheggia il tordo,
tante bocche sorridono
e s'odon tanti squilli di tromba!

Sì, vivido sole, tu, amico del povero
che a nessuno vuoi negar la tua luce, 4
splendi sulle nostre case 5 con una nuova estate
e caccia via il freddo e la siccità!
Or bramano e fremono
uomini e donne
d'andar dovunque splenda il sole.

Abbreviaci la pena, sii amico del contadino,
fa' verdeggiar le valli e i boschi,
via l'aridità, da' l'umidità
cui il cuore del villico anela!
Fa' cantar tante lingue
ancor di felicità,
che or parlan di lamentela!

Mantieni verde il bosco, da' acqua alla terra,
bada che niente ci opprima,
e spandi per l'aria un magnifico profumo
di boschi, di campi e di prati!
Fa' che s'inghirlandi e che si danzi
con gioia misurata,
e che si preparin letti di broccato!

Fa' che l'erba sia bagnata e bella la gemma,
fa' che danzi il piccolo ermellino.
Fa' che ci culli il vento al largo nel lago,
e la bella brezza ci soffi sul cappello.
Accogli sui prati
su un letto d'erba verde
i viandanti nella notte!

Fa' che gli artigiani 6 usin bene le mani
e affrontino viaggi sicuri,
fa' che i mercanti vadan per mare e terra
dove aggradi loro commerciare!
Con rose e sentieri fioriti
sta' in mezzo a tutti
color che ne voglian godere!

Riscalda il giorno! Tanti pastori stan
all'ombra gradita e verdeggiante
badando alle greggi con semplici gesti;
da' lor da mangiar mele e bacche!
Dal lavor d'aratro
fin dove può arrivar
fa' mirar il bove ruminante!

Fa' pascolar le bestie, sorti i buoi dalle stalle,
e guida le greggi nei boschi!
Fa' riposar gli animali da lavoro sotto il firmamento,
e fa' che il contadino lavori felice all'aratro!
Rendi gioioso il raccolto e copioso,
e fa' che sia mietuto il grano
dal campo maturo e ubertoso!

Fa' fiorire e verdeggiare i suoi prati,
aiutarlo a empire i granai vuoti!
Un contadino prospero dà un letto anche al soldato
per far riposare le sue membra stanche.
Placa l'ira e da' pace!
Tanti fanciulli e fanciulle
allora gioiscono smodatamente.

Sui fiori e le foglie fa' sciamar le api
che portano il dolce miele!
Ma l'aria si fa greve di grida e dolore
laddove due armate si scontrano.
Placa l'ira e dà pace!
Oh, Dio, sostienici
affinché al meglio resistiamo al nemico!

Tu sei re della guerra e comandi su tutto,
tu regni sulla fortezza celeste.
E per questo io voglio concederti tutto,
aiutaci sia che camminiamo o cavalchiamo!
Fa' fiorire e nutrire
ciò che adesso è freddo!
Tu solo sai ciò che per noi è migliore.

Noi abbiamo, o Signore, contro di te peccato,
perdonaci le nostre gravi mancanze!
Vogliamo il tuo ordine in penitenza
e correzione seguir ora per i nostri giorni.
Lascia cader tutta
la tua collera minacciosa
e reprimi ciò che ci può tentare!

Modera le nostre voglie e insegnaci
a usar sempre bene i duoi doni!
E infine, ti prego, aiuta a sopportare
le pene a color che menan vita frugale.
Aiuta, e non dare impedimento
alla mano che reca
un calice vuoto e spezzato!

Da' loro un buon anno e un sole splendente
che sappia ben separar le stagioni,
ed il chiardiluna crescente e calante
non manchi mai ora e in futuro!
Ma fa' vagar sempre
nel vuoto e nel nulla
chi mai aiuta a guarire il male!

NOTE alla traduzione

[1] Sved. sädsärla, Motacilla alba.

La cutrettola svedese.
La cutrettola svedese.


[2] Ai tempi di Lars Wivallius non si aveva ancora piena coscienza che la Svezia fosse unita alla terraferma anche nell'estremo nord, che non era stato ancora del tutto esplorato e cartografato. Per cui, spesso, essa veniva creduta un'isola. Ma ancora nello svedese moderno, il termine ö può significare anche "penisola".

[3] Il termine arcaico hjon indicava la consuetudine scandinava dell' "adozione stagionale" di una coppia di bambini contadini da parte di un'altra famiglia. Lo hjon era quindi il quartetto formato da due figli propri e da due in adozione temporanea. La traduzione cerca di rendere in qualche modo questo costume assolutamente peculiare.

[4] Costantemente, in tutta la poesia, si hanno forme arcaiche come tu (per il moderno du), tin, titt (per din, ditt "tuo, -a") e "allora" (per ). Si tratta delle forme originali direttamente provenienti da quelle nordiche antiche (þú, þin, þitt, þá). Quelle con la "d-" sono successive e mostrano l'influenza del basso tedesco.

[5] Un altro termine arcaico per "casa, dimora", che trova ancora riscontro nell'islandese ból. In islandese significa piuttosto "fattoria", ma la fattoria nordica è qualcosa di molto diverso dalla nostra.

[6] Ai tempi di Lars Wivallius il termine, il cui primo elemento è entrato nelle lingue germaniche in tempi antichissimi da quelle celtiche (gallico ambactus), significava ancora "artigiano, lavoratore manuale", e non "funzionario pubblico" come significa adesso sotto l'influenza del tedesco Amtsmann.Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org