Lingua   

The Preacher and the Slave, or Pie in the Sky, or Long Haired Preachers

Joe Hill
Pagina della canzone con tutte le versioni


Traduzione svedese 3 / Swedish translation 3 / Svensk översättning 3...
PRÄSTEN OCH SLAVEN

Feta präster stod upp i vårt mitt:
»Lär dig skilja på svart och på vitt.«
När du tiggde om mat i din nöd
såg de fromt på ditt stenhårda bröd.

Du får mat, saligt mör.
Du får sjunga i himmelens kör.
Bed och slit! Gnag din bit!
Du får smör ovanför när du dör.

Och de talte med tungor till tröst
och med sirapslen frimickelröst
att de trogna skall skåda en syn
se ett festbord därovan i skyn.

Du får mat, saligt mör.
Du får sjunga i himmelens kör.
Bed och slit! Gnag din bit!
Du får smör ovanför när du dör.

Om för frugan och barnen du gnor
om du gör nånting gott som du tror
får du veta att syndarens död
skall dig vänta i helvetets glöd.

Du får mat, saligt mör.
Du får sjunga i himmelens kör.
Bed och slit! Gnag din bit!
Du får smör ovanför när du dör.

Arbetsbröder, vak upp och slå till!
Vi kan skapa en värld om vi vill.
De skall höra oss innan vi dör
vi skall sjunga för dem i vår kör.

Du får mat, saligt mör.
Du får sjunga i himmelens kör.
Bed och slit! Gnag din bit!
Du får smör ovanför när du dör.
PRÄSTEN OCH SLAVEN

Våra pråster stå upp titt och tätt,
lär oss skilja på synd och på rätt.
Men begär du ett torrt stycke bröd
de dig svara med trossäker glöd:

Du får mat, o kamrat,
uti himmelens ljuvliga stat.
Svält förnöjd: I guds höjd
får du mat uppå gyllene fat.

Sedan svältningsarmén får du se
och de sjunga, de klappa, de be
tills de fått allt ditt mynt i sin håv,
då så får du som mat för ditt skrov:

Du får mat, o kamrat,
uti himmelens ljuvliga stat.
Svält förnöjd: I guds höjd
får du mat uppå gyllene fat.

Ja, sen pingstvännerna du ock ser,
och de skrika och väsnas och ber,
giv ditt mynt allt till Jesu behag,
han vill stilla din hunger i dag.

Du får mat, o kamrat,
uti himmelens ljuvliga stat.
Svält förnöjd: I guds höjd
får du mat uppå gyllene fat.

Om du kämpar för barn och för viv,
gör det bästa utav detta liv.
Du en syndare är och man spår
när du dör, du till helvete går.

Du får mat, o kamrat,
uti himmelens ljuvliga stat.
Svält förnöjd: I guds höjd
får du mat uppå gyllene fat.

Arbetsmän, sluten er nu till oss!
Hand i hand vi för frihet vill slåss!
När sen, världen vi ha, mat och säng,
utsugarn' får denna refräng:

Du får mat, o kamrat,
uti himmelens ljuvliga stat.
Svält förnöjd: I guds höjd
får du mat uppå gyllene fat.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org