Lingua   

The Preacher and the Slave, or Pie in the Sky, or Long Haired Preachers

Joe Hill
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione svedese / Swedish translation / Svensk översättning: T...
THE PREACHER AND THE SLAVE, OR PIE IN THE SKY, OR LONG HAIRED PREACHERSPRÄSTEN OCH SLAVEN (Svarta präster)
Long-haired preachers come out every night
Try to tell you what's wrong and what's right
But when asked how 'bout something to eat
They will answer in voices so sweet
Svarta präster står upp titt och tätt,
lär dej skilja på synd och på rätt,
men begär du ett torrt stycke bröd,
sjunger kören i trossäker glöd.
You will eat, bye and bye
In that glorious land above the sky
- Way up high!
Work and pray, live on hay
You'll get pie in the sky when you die
- that's a lie!
Du får mat, o kamrat
uti himmelens härliga stat!
Svält förnöjd! O vad fröjd!
Du får kalvstek i himmelens höjd.
And the Starvation Army, they play
And they sing and they clap and they pray
Till they get all your coin on the drum
Then they tell you when you're on the bum
Du står arbetslös på trottoarn,
du får svälta med hustru och barn.
Men var tålig, som Herren befallt –
se, därovanom ordnar sig allt.
You will eat, bye and bye
In that glorious land above the sky
- Way up high!
Work and pray, live on hay
You'll get pie in the sky when you die
- that's a lie!
Du får mat, o kamrat
uti himmelens härliga stat!
Svält förnöjd! O vad fröjd!
Du får kalvstek i himmelens höjd.
Holy Rollers and Jumpers come out
And they holler, they jump and they shout
Give your money to Jesus, they say
He will cure all diseases today
Bränner nöden därhemma, så vet:
Varje jul finns det välgörenhet!
Om du bugar dej djupt, kan du få
en kopp kaffe att fortsätta på.
You will eat, bye and bye
In that glorious land above the sky
- Way up high!
Work and pray, live on hay
You'll get pie in the sky when you die
- that's a lie!
Du får mat, o kamrat
uti himmelens härliga stat!
Svält förnöjd! O vad fröjd!
Du får kalvstek i himmelens höjd.
If you fight hard for children and wife
Try to get something good in this life
You're a sinner and bad man, they tell
When you die you will sure go to hell.
Du blir gammal och bräcklig och grå,
du blir körd från ditt arbete då,
du får folkpension lagom till snus,
men din framtid är ljuvlig och ljus!
You will eat, bye and bye
In that glorious land above the sky
- Way up high!
Work and pray, live on hay
You'll get pie in the sky when you die
- that's a lie!
Du får mat, o kamrat
uti himmelens härliga stat!
Svält förnöjd! O vad fröjd!
Du får kalvstek i himmelens höjd.
Workingmen of all countries, unite
Side by side we for freedom will fight
When the world and its wealth we have gained
To the grafters we'll sing this refrain
Alla arbetets folk, kom till oss
i vårt land att för friheten slåss!
När vi segrat, förtryckarnas gäng
får i ödmjukhet dra sin refräng:
You will eat, bye and bye
When you've learned how to cook and how to fry
Chop some wood, 'twill do you good
Then you'll eat in the sweet bye and bye
- that's no lie!
Du får mat, o kamrat,
när du lärt dej att laga din mat.
Hugg din ved, slit och bed!
Du får kalvstek i himlen, du med!
Nota al testo / Note to lyrics


The chorus is sung in a call and response pattern.

You will eat [You will eat] bye and bye [bye and bye]
In that glorious land above the sky [Way up high]
Work and pray [Work and pray] live on hay [live on hay]
You'll get pie in the sky when you die [That's a lie!]


Thus the final verse becomes

You will eat [You will eat] bye and bye [bye and bye]
When you've learned how to cook and how to fry [How to fry]
Chop some wood [Chop some wood], 'twill do you good [do you good]
Then you'll eat in the sweet bye and bye [That's no lie]


The fourth verse is not normally sung today, probably because of the reference to "children and wife" not being gender-neutral. Other variations include changing the second line of the chorus to "In that glorious land up in the sky" and the last line of the third verse to "And you will eat on that glorious day." Workingmen is normally changed to working folks, as well. The above lyrics are from the 19th edition of the Little Red Songbook.

(en:wikipedia)


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org