Lingua   

There Is Power in a Union

Joe Hill
Pagina della canzone con tutte le versioni


Traduzione svedese / Swedish translation / Svensk översättning: Ture Nerman
THERE IS POWER IN A UNIONDÄR ÄR MAKT I EN UNION
Would you have freedom from Wage slavery,
Then join in the grand Industrial band;
Would you from misery and hunger be free,
Then come, do your share, like a man.
Vill du bli fri ifrån lönslaveri,
kom med då, kom med i vår unions led!
Vill du från nöd och från hunger bli fri,
så kom, gör din del, o, kom med!
There is power there is power in a band of workingmen,
When they stand hand in hand,
That's a power, that's a power
That must rule in every land
One Industrial Union Grand.
Där är makt, där är makt
i arbetarnas vakt,
när de står hand i hand,
det är makt, det är makt,
den kan styra alla land,
i vår enighets union är makt!
Would you have mansions of gold in the sky,
And live in a shack, way in the back?
Would you have wings up in heaven to fly,
And starve here with rags on your back?
Vill du ha guldslott i himlen en gång
men här bo i skum vrå i en slumm?
Vill du få vingar till änglarnas sång
men svälta här trasig och dum?
There is power there is power in a band of workingmen,
When they stand hand in hand,
That's a power, that's a power
That must rule in every land
One Industrial Union Grand.
Där är makt, där är makt
i arbetarnas vakt,
när de står hand i hand,
det är makt, det är makt,
den kan styra alla land,
i vår enighets union är makt!
If you've had 'nuff of the "blood of the lamb"
Then join in the grand industrial band;
If, for a change, you would have eggs and ham,
Then come, do your share, like a man.
Är du på Lammet och Lammets blod mätt,
kom med då, kom med i vår unions led!
Vill du till ombyte ha fläskkotlett,
så kom, gör din del, o, kom med!
There is power there is power in a band of workingmen,
When they stand hand in hand,
That's a power, that's a power
That must rule in every land
One Industrial Union Grand.
Där är makt, där är makt
i arbetarnas vakt,
när de står hand i hand,
det är makt, det är makt,
den kan styra alla land,
i vår enighets union är makt!
If you like sluggers to beat off your head,
Then don't organize, all unions despise.
If you want nothing before you are dead,
Shake hands with your boss and look Wise.
Trivs du så gott i din svält och din nöd,
så älska din boss, kom inte till oss!
Vill du ha ingenting förrn du är död,
var from och stå väl med din boss!
There is power there is power in a band of workingmen,
When they stand hand in hand,
That's a power, that's a power
That must rule in every land
One Industrial Union Grand.
Där är makt, där är makt
i arbetarnas vakt,
när de står hand i hand,
det är makt, det är makt,
den kan styra alla land,
i vår enighets union är makt!
Come, all ye workers, from every land,
Come, join in the grand industrial band;
Then we our share of this earth shall demand.
Come on! Do your share, like a man.
Kom då, arbetare, stat efter stat,
så kom då, kamrat, bli frihets soldat!
Då ska vi alla få mat och få fred.
Så kom, gör din del, o, kom med!
There is power there is power in a band of workingmen,
When they stand hand in hand,
That's a power, that's a power
That must rule in every land
One Industrial Union Grand.
Där är makt, där är makt
i arbetarnas vakt,
när de står hand i hand,
det är makt, det är makt,
den kan styra alla land,
i vår enighets union är makt!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org