Language   

Todesfuge

Diamanda Galás
Back to the song page with all the versions


CECO / CZECH / TCHÈQUE / TŠEKKI
ФУГА НА СМЪРТТА [1]

Черно утринно мляко ний пием го вечер
по обед го пием и заран ний пием го нощем
ний пием ли пием
копаем си гроб в небесата там има простор
Живее във къщата мъж той играе със змии той пише
той пише когато се стъмва в Германия твоята златна коса Маргарете
той пише а сетне застава на прага сияят звездите той свирва на свойте копои
той свирва на свойте евреи копайте си гроб във земята
нарежда свирете за танц

Черно утринно мляко ний пием те нощем
ний пием те заран по обед ний пием те вечер
ний пием ли пием
Живее във къщата мъж той играе със змии той пише
той пише когато се стъмва в Германия твоята златна коса Маргарете
Косата ти пепелен прах Суламит ний копаем си гроб в небесата там има простор

Той крясва едните дълбайте в земята а другите пейте свирете
размахва в ръка пистолета очите са сини
едните дълбайте с лопати а другите още свирете за танц

Черно утринно мляко ний пием те нощем
по обед те пием и заран ний пием те вечер
ний пием ли пием
живее във къщата мъж твоята златна коса Маргарете
Косата ти пепелен прах Суламит той играе със змии

Той крясва свирете по-сладко смъртта смъртта е германски маестро
той крясва стържете по-мрачно с цигулките сетне ще станете дим във небето
сетне сред облаци вий ще намерите гроб там има простор

Черно утринно мляко ний пием те нощем
по обед те пием смъртта е германски маестро
ний пием те вечер и заран ний пием ли пием
смъртта е германски маестро очите са сини
улучва те той със оловен куршум улучва те точно
живее във къщата мъж твоята златна коса Маргарете
срещу нас той насъсква свойте копои дарява ни гроб във небето
той играе със змии мечтае смъртта е германски маестро

твоята златна коса Маргарете
косата ти пепелен прах Суламит

FUGA SMRTI

Černé mléko jitra my zvečera pijem
pijem je o polednách a ráno je pijem a v noci
my pijem a pijem
my ve větru hloubíme hrob ve větru kde je dost místa
Muž v domě přebývá a hraje si s hady a píše
Muž Německu píše když nadchází soumrak tvé zlaté vlasy Margareto
muž který píše a vychází před dům a hvězdy tím srší muž který svolává pískotem psy
muž který svým pískotem láká své židy a dává jim hloubit hrob v zemi
muž který nám nyní poroučí tančit

Černé mléko jitra pijeme tě v noci
pijeme tě zrána pijem o polednách zvečera tě pijem
my pijem a pijem
Muž v domě přebývá a hraje si s hady a píše
muž Německu píše když nadchází soumrak a tvé vlasy zlaté Margareto
Tvé popelavé vlasy Šulamít my ve větru hloubíme hrob ve větru kde je dost místa
muž křičí jen hlouběji ryjte vy tam a vy vy zpívejte hrajte
muž sahá za pás a železný obušek zdvíhá mužovy oči jsou modré
vy tam a vy hlouběji ještě zaryjte rýče a hrajte dál dál hrajte k tanci

Černé mléko jitra pijem tě v noci
pijeme tě zrána pijem o polednách a zvečera tě pijem
my pijem a pijem
Muž v domě přebývá tvé vlasy zlaté Margareto
tvé popelavé vlasy Šulamít hraje si s hady
muž křičí hrajte sladčeji o smrti hrajte smrt to je z Německa mistr
muž křičí temněji přejeďte po těch svých skřipkách a jako dým stoupejte do větru vzhůru
váš hrob je v mracích kde místa je dost

Černé mléko jitra pijeme tě v noci
my tě o polednách pijem smrt to je německý mistr
zvečera tě pijem pijeme tě ráno
smrt to je z Německa mistr mistrovy oči jsou modré
kulkou tě zasáhne kulkou z olova tě zasáhne přesně
muž v domě přebývá tvé vlasy zlaté Margareto
své psy na nás poštvává a darem nám přináší hrob uprostřed větru
hraje si s hady a mívá sny smrt to je německý mistr

tvé vlasy zlaté Margareto
tvé popelavé vlasy Šulamít

[1] FUGA NA SMĂRTTA

Černo utrinno mljako nij piem go večer
po obed go piem i zaran nij piem go nošem
nij piem li piem
kopaem si grob v nebesata tam ima prostor
živee văv kăštata măž toj igrae săs zmii toj piše
toj piše kogato se stămva v Germanija tvojata zlatna kosa Margarete
toj piše a setne zastava na praga sijajat zvezdite toh svirva na svojte kopoi
toj svirva na svojte evrei kopajte si grob văv zemjata
narežda svirete za tanc

Černo utrinno mljako nij piem go nošem
nij piem te zaran po obed nij piem te večer
nij piem li piem
živee văv kăštata măž toj igrae să zmii toj piše
toj piše kogato se stămva v Germanija tvojata zlatna kosa Margarete
kosata ti pepelen prax Sulamit nij kopaem si grob v nebesata tam ima prostor

Yoj krjasva ednite dălbajte v zemjata a drugite pejte svirete
razmaxva v răka pistoleta očite sa sini
edite dălbajte s lopati a drugite ošte svirete za tanc

Černo utrinno mljako nij piem te nošem
po obed te piem i zaran nij piem te večer
nij piem li piem
živee văv kăštata măž tvojata zlatna kosa Margarete
kosata ti pepelen prax Sulamit toj igrae săs zmii

Toj krjasva svirete po-sladko smărtta, smărtta e germanski maestro
toj krjasva stăržete po mračno s cigulkite setne šte stanete dim văv nebeto
setne sred oblaci vij šte namerite grob tam ima prostor

Černo utrinno mljako nij piem te nošem
po obed te piem smărtta e germanski maestro
nij piem te večer i zaran nij piem li piem
smărtta e germanski maestro očite sa sini
ulučva te toj săs oloven kuršum ulučva te točno
živee văv kăštata măž tvojata zlatna kosa Margarete
sreštu nas toj nasăskva svojte kopi darjava ni grob văv nebeto
toj igrae săs zmii mečtae smărtta e germanski maestro

tvojata zlatna kosa Margarete
kosata ti pepelen prax Sulamit


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org