Lingua   

Yes, It's Genocide

Serj Tankian [Serž T'angean] / Սերժ Թանգեան
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione curda da lyricstranslate
YES, IT'S GENOCIDE

Ձեր ահին մեռնեմ
Ձեր վախին մեռնեմ
Ձեր կեանքին մեռնեմ
Ձեր կեանքին մեռնեմ

Ձեր ահին մեռնեմ
Ձեր վախին մեռնեմ
Ձեր կեանքին մեռնեմ
Ձեր կեանքին մեռնեմ

Ձեր ահին մեռնեմ
Ձեր մահին մեռնեմ
Ձեր վախին մեռնեմ
Ձեր կեանքին մեռնեմ

Ձեր ահին մեռնեմ
Ձեր մահին մեռնեմ
Ձեր վախին մեռնեմ
Ձեր կեանքին մեռնեմ

Ձեր ահին մեռնեմ
Ձեր մահին մեռնեմ
Ձեր կեանքին մեռնեմ
Ձեր ահին մեռնեմ

Ձեր վախին մեռնեմ
Ձեր կեանքին մեռնեմ


BELÊ, EV QETLÎAM E

Ez qurbana dehşeta wan bim
Ez qurbana tirsa wan bim
Ez qurbana jiyana wan bim
Ez qurbana jiyana wan bim

Ez qurbana dehşeta wan bim

Ez qurbana tirsa wan bim
Ez qurbana jiyana wan bim
Ez qurbana jiyana wan bim
Ez qurbana dehşeta wan bim

Ez qurbana miriya wan bim
Ez qurbana tirsa wan bim
Ez qurbana jiyana wan bim
Ez qurbana dehşeta wan bim

Ez qurbana miriya wan bim
Ez qurbana tirsa wan bim
Ez qurbana jiyana wan bim
Ez qurbana dehşeta wan bim

Ez qurbana miriya wan bim
Ez qurbana jiyana wan bim
Ez qurbana dehşeta wan bim
Ez qurbana tirsa wan bim
Ez qurbana jiyana wan bim

Ez qurbana jiyana wan bim


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org