Lingua   

Yes, It's Genocide

Serj Tankian [Serž T'angean] / Սերժ Թանգեան
Pagina della canzone con tutte le versioni


La "trascrizione fonetica" del testo.
YES, IT'S GENOCIDE[YES, IT'S GENOCIDE]
  
Ձեր ահին մեռնեմTzer aheen mernem.
Ձեր վախին մեռնեմTzer vakheen mernem.
Ձեր կեանքին մեռնեմTzer gyankeen mernem,
Ձեր կեանքին մեռնեմtzer gyankeen mernem.
  
Ձեր ահին մեռնեմTzer aheen mernem.
Ձեր վախին մեռնեմTzer vakheen mernem.
Ձեր կեանքին մեռնեմTzer gyankeen mernem,
Ձեր կեանքին մեռնեմtzer gyankeen mernem.
  
Ձեր ահին մեռնեմTzer aheen mernem.
Ձեր մահին մեռնեմTzer maheen mernem.
Ձեր վախին մեռնեմTzer vakheen mernem,
Ձեր կեանքին մեռնեմtzer gyankeen mernem.
  
Ձեր ահին մեռնեմTzer aheen mernem.
Ձեր մահին մեռնեմTzer maheen mernem.
Ձեր վախին մեռնեմTzer vakheen mernem,
Ձեր կեանքին մեռնեմTzer gyankeen mernem.
  
Ձեր ահին մեռնեմTzer aheen mernem.
Ձեր մահին մեռնեմTzer maheen mernem.
Ձեր կեանքին մեռնեմTzer gyankeen mernem,
Ձեր ահին մեռնեմTzer aheen mernem.
  
Ձեր վախին մեռնեմTzer vakheen mernem,
Ձեր կեանքին մեռնեմTzer gyankeen mernem.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org