Lingua   

(זינג מײַן פֿידעלע (בערלין 1990

Mishke Alpert [Michael Alpert] / מישקע אַלפערט
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersione italiana di Francesco Spagnolo da dust.it
(זינג מײַן פֿידעלע (בערלין 1990

כ'האָב געשפּילט דאָ אין דײַטשלאַנד שױן עפֿטערע מאָל,
הַמַּבְדִּיל, הַמַּבְדִּיל בֵּין קֹדֶשׁ לְחוֹל
נאָר איך שװער בײַ מײַן מוזע, טאָ הערט װאָס איך זינג,
אַז קײן מאָל איז מיר געװען לײַכט דאָ, און גרינג.
איך זע אײַך בײַ נאַכט אין פֿאַררײכערטע קנײפּיעס
רײדנדיק יונגיטשקע רײד פֿונעם הײנט,
כ'האַלט שטאַרק פֿון מײַן ייׅחוס, נאָר כ'בין אײַך מקנא,
איר, הײַנטיקע קינדער פֿון נעכטיקן פֿײַנט.
װײַל אײַך איז די צוקונפֿט, אײן לאַנד און אײן שפּראַך
בעת מיר האַלטן שטומערהײט דאָ...

...דעם נעכטנס אַ װידערקול תּמיד פֿאַראַן,
זכרונו לברכה: בײַ איטלעכן שפּאַן,
נאָר נאָך אַלץ, אױ, פֿאַרבינדן זיך, אונדזערע צװײ פֿעלקער,
אַ פֿאַרבאָטענע ליבע, פֿון רשעים געשטערט,
צי ליבע, צי שׂינאה, זי הערשט װי בַשערט,
פֿאַרשאָלטן פֿון מענטש און פֿון בורא.

טאָ זינג מײַן פֿידעלע, שפּיל, מײן פֿירעלע
װי פֿריׅער האָט ניט געשילט קײנער
און שפּיל מיר צו אַ רײן גלות־לידל
מיט אַ בענקשאַפֿט אַ רײנער.

כ'האָב שטענדיק אין זינען די אײגענע ייׅחוס,
אַפֿילו בײם װאַלגערן אין לױטערן אַצינד,
װײַל װען נישט די מלחמות, פּאָגראָמען, רציחות
װאָלט איך אױכעט געװעזן אײראָפּעס אַ קינד.
ס'איז שױן אונדזער אַ װעלט, דאָ פֿאַרגאַנגען אין פֿלאַמען,
אָפּגעזונדערט די צװײַגן פֿון ייׅדישן בױם,
נאָר נאָך אַ מאָל בױט מען אױף מױערן, צאַמען,
פֿאַריאָגן די, נעבעך, װאָס זוכן אַ הײם.
אױף ס'נײַ טרײַבט איר יענע אַװעק פֿון די טירן,
מע יאָגט זײַ שױן װידער פֿון נעכט פֿון קרישטאַל
אױ, װאָס פֿאַר אַ חוצפּה, אַזױ זיך צו פֿירן,
מיר זאָלן אין אײך דען צוזעצן די גאַל?

איר פֿרעסט אױף שױן װידער די אײגענע קינדער,
פֿאֵר מערדער איר מאַכט זײַ, פֿאַר בלוטיקע הינט,
און זײַערע רציחות קוקט איר אָן װי בלינדע,
ביז גאַנץ אײראָפּע איז װײ און איז װינט.

טאָ זינג מײַן פֿידעלע, שפּיל, מײן פֿירעלע
װי פֿריׅער האָט ניט געשילט קײנער
און שפּיל מיר צו אַ רײן גלות־לידל
מיט אַ בענקשאַפֿט אַ רײנער.

CANTA, VIOLINO MIO (Berlino 1990)

Vago per il Polenmarkt,
scuro è il cielo su Berlino.
Un ebreo fra turchi, polacchi e zingari,
un ebreo d’America, giunto sin qui.
Vi sono angeli caduti, poveretti,
vi sono oggi profughi d’un tipo nuovo.
Comprano e vendono –
non gli importa chi io sia.
Perché i venditori di ieri
sono gli acquirenti di domani.
Ma anche noi eravamo qui
nemmeno troppo tempo fa,
a offrire la stessa merce.

E allora canta, violino mio,
suona, violino mio,
come mai ha suonato nessuno.
E suonami una dolce canzone della diaspora,
con nostalgia, ma che sia pura.

Ho suonato tante volte, qui in Germania –
hamavdil, hamavdil beyn keydesh lekhol
Ma vi giuro sulla mia Musa,
e sentite bene come canto,
mai mi è stato facile d’essere qui.
Vi vedo nella notte dei locali fumosi,
parlate la giovane lingua dell’oggi.
Sono fiero della mia stirpe,
eppure v’invidio,
voi figli d’oggi del nemico di ieri.
Perché vostro è il futuro,
una terra e una lingua,
mentre noi stiamo qui, senza parole…

… L’eco di ieri è sempre vicina,
zikhroyne livrukheh a ogni angolo.
Eppure qualcosa ancora avvicina
i nostri popoli;
un amore proibito, dilaniato dai malvagi.
Che sia amore, che sia odio,
è come predestinato,
maledetto dagli uomini e da Dio.

E allora canta, violino mio,
suona, violino mio,
come mai ha suonato nessuno.
E suonami una dolce canzone della diaspora,
con nostalgia, ma che sia pura.

La mia stirpe mi è sempre dinnanzi,
anche quando solco il presente luminoso,
perché senza le guerre,
i pogrom, i massacri,
sarei stato anch’io un figlio d’Europa.
Svanito è il nostro mondo,
scomparso nelle fiamme,
strappati i rami dall’albero ebraico.
Ma di nuovo si erigono muri e steccati,
e voi perseguitate chi cerca una patria.
Ancora li cacciate dai vostri portali,
inseguendoli nelle notti di cristallo.
Con che faccia agite così –
e noi dovremmo perdonarvi?

E ancora una volta divorate i vostri figli,
ne fate assassini, cani assetati di sangue,
e allontanate i vostri occhi ciechi dai loro crimini,
affinché l’Europa sia dispersa nel vento.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org