Lingua   

The Guns of Brixton

The Clash
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersione albanese da lyricstranslate.com
THE GUNS OF BRIXTONPushket e Brinkstonit
When they kick at your front door
How you gonna come?
With your hands on your head
Or on the trigger of your gun
Kur derën te ta shkelmojne
Si mendon te dalesh?
Me duart mbi krye
Apo me gishtin ne kembez?
When the law break in
How you gonna go?
Shot down on the pavement
Or waiting on death row
Kur ligjin e shkel
Si do perfundosh?
Shtrirë vdekur ne dysheme
A ne qeli te vdekjes do qendrosh?
You can crush us
You can bruise us
But you'll have to answer to
Oh, the guns of Brixton
Ju mund të na shtypni
Ju mund të na rrihni
Por keni per te dhene llogari tek
Oh Pushket e Brinkstonit
The money feels good
And your life you like it well
But surely your time will come
As in heaven, as in hell
Paratë bejne te ndihesh mirë
Dhe jeten e con rehat
Por me siguri koha jote do vij
Si në parajsë si ne ferr
You see, he feels like Ivan
Born under the Brixton sun
His game is called survivin'
At the end of The Harder They Come
Shihni ,ai ndjehet si Ivani
Lindur nën diellin e Brixtonit
Loja e tij quhet mbijetesë
Në fund kur"Te fortet do vijne"
You know it means no mercy
They caught him with a gun
No need for the Black Maria
Goodbye to the Brixton sun
E di qe ata s'kane mëshirë"
E shtrine perdhe me pushke
S'duhet furgoni Black Maria
Lamtumirë diellit te Brixtonit
You can crush us
You can bruise us
Yes, even shoot us
But oh-the guns of Brixton
Ju mund të na shtypni
Ju mund të na rrihni
Por keni per te dhene llogari tek
Oh-Pushket e Brinkstonit
When they kick at your front door
How you gonna come?
With your hands on your head
Or on the trigger of your gun
Kur derën te ta shkelmojne
Si mendonte dalesh?
Me duart mbi krye
Apo me gishtin ne kembez?
You can crush us
You can bruise us
Yes, even shoot us
But oh-the guns of Brixton
Ju mund të na shtypni
Mund të na rrihni
Po, edhe te na shtihni
Por oh...Rovolet e brixtonit
Shot down on the pavement
Waiting in death row
His game is called survivin'
As in Heaven as in Hell
Shtrire vdekur ne dysheme
Në qeline e vdekjes
Loja e tij qe mbijetesa
Si ne parajse si ne ferr
You can crush us
You can bruise us
But you'll have to answer to
Oh, the guns of Brixton..
Ju mund të na shtypni
Ju mund të na rrihn
Por do jepni llogari..
Oh-Pushket e Brinkstonit
Oh-Pushket e Brinkstonit
Oh-Pushket e Brinkstonit
Oh-Pushket e Brinkstonit
Oh-Pushket e Brinkstonit


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org