Lingua   

Noget om helte

Halfdan Wedel Rasmussen
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleEnglish translation / Engelsk oversættelse / Traduzione inglese ...
NOGET OM HELTESOMETHING ABOUT HEROES
  
Livet er en morgengave, sjælen er et pilgrimskor.Life is a morning gift, the soul is a pilgrimage choir.
Der står krokus i min have, der står øller på mit bord.There is crocus in my garden, there is beer on my table.
Under himlen hænger lærken som et fjernt bevinget frø,Under the sky hangs the larch as a distant winged seed,
for en lærke tænker hverken på at kæmpe eller dø.For a lark thinking neither to fight or to die.
  
Her er fredeligt og stille, her er ingen larm og støj.Here is peaceful and quiet, here is no hustle and bustle.
Jeg har sået kruspersille, og et brev med pure løg.I have sown parsley, and a letter with chives.
Lad alverden slå for panden og bekæmpe spe med spot,Let the world kill and fight and fight this with that,
jeg vil enes med hinanden og mig selv og ha det godt.I will agree with one another and myself and have it well.
  
Samson gik og styrted’ templer, Peter Freuchen knak sit ben.Samson went and hurled temples, Peter Freuchen broke his leg.
Ak mod disse to eksempler er min dåd en sølle én.Against these two examples my deed is a miserable one.
Jeg har aldrig dræbt filistre eller kæmpet med en haj,I have never killed Philistines or fought with a shark,
og når stærke mænd blir bistre, syn’s jeg det er synd for mig.And when strong men becomes fierce, I think it's a pity for me
  
Der er nok som går og sysler med at sprænge kloden væk.There's enough going and pursuits to blow up the globe.
Jeg vil ikke ha skærmydsler og kanoner bag min hæk.I do not want skirmishes and guns behind my hedge.
Mens de andre går og sveder for at gi hinanden lak,While the others go and sweat to show who is the boss,
vil jeg pusle med rødbeder, selleri og pastinak.I want to puzzle with beetroot, celery and parsnip.
  
Jeg vil ikke slås med bisser, jeg vil så og ikke slå.I will not fight with roughnecks, I will sow and not beat.
Selv de rødeste radiser kan man roligt lide på.Even the reddish radishes can easily be trusted.
Der er nok af danske helte som er danske hele dag’n,There are plenty of Danish heroes who are Danish all day,
og går rundt og spænder bælte, mens de råber; Fy for Fan.And walking around and strapping belt as they shout; Get the fuck.
  
Tiden går og tiden hverver store mænd til mandig dåd.Time goes by and time recruits big men for manly deed.
Jeg reserven blandt reserver bryder ofte ud i gråd.I reserve to reserves often break into tears.
Jeg får nerver og migræne blot jeg skær’ mig på en dolk,I get nerves and migraines just I cut myself on a dagger,
og vil hell’re slå min plæne, end slå løs på pæne folk.And will happily beat my lawn, than batter nice people.
  
Livet er en dejlig gave, jorden er en herlig jord.Life is a wonderful gift, the earth is a glorious earth.
der er øller i min mave, der står krokus på mit bord.There are beers in my stomach, there are crocuses on my table.
Når reserverne skal stille for at splitte kloden adWhen the reserves are asked to split the globe
skriver jeg med kruspersille verdens mindste heltekvad.I write with parsley the world's smallest heroic poem.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org