Lingua   

The Green Fields Of France (No Man's Land)

Eric Bogle
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleNEERLANDESE (OLANDESE-FIAMMINGO) / DUTCH (FLEMISH)
THE GREEN FIELDS OF FRANCE (NO MAN'S LAND)DE GROENE VELDEN VAN FRANKRIJK
Well how do you do, Private William McBride
Do you mind if I sit here down by your grave side?
A rest for awhile in the warm summer sun,
I've been walking all day and I'm nearly done.
And I see by your gravestone that you were only 19
when you joined the glorious fallen in 1916.
Well I hope you died quick and I hope you died clean
Or, William McBride, was it slow and obscene?
Hoe gaat het, soldaat William McBride?
Mag ik even bij je graf zitten?
Ik wil een beetje rusten in de warme zomerzon
Ik heb de hele dag gestapt en ik ben moe.
Ik zie op je grafsteen dat je nog maar negentien was
Toen je de dode helden vervoegde in 1915
Wel, ik hoop dat je vlug stierf en netjes,
Of, Willie McBride, ging het traag en walgelijk?
Did they beat the drum slowly?
did they sound the pipes lowly?
Did the rifles fire o'er ye as they lowered you down?
Did the bugle sing 'The Last Post' in chorus?
Did the pipes play 'The Flowers o' the Forest'?
Hebben ze voor jou de trage trom geslagen, heeft de diepe fluit geklonken?
Lieten ze geweerschoten over je los toen ze je neerlieten in het graf?
Heeft de fanfare "The Last Post" gespeeld
En speelden de doedelzakken "The Flowers of the Forest"?
And did you leave a wife or a sweetheart behind?
In some faithful heart is your memory enshrined
And though you died back in 1916
To that loyal heart are you always 19.
Or are you just a stranger without even a name
Forever enclosed behind some glass-pane
In an old photograph torn and tattered and stained
And fading to yellow in a brown leather frame?
En liet je een vrouw of een geliefde achter?
Heeft iemand de herinnering aan jou in haar trouwe hart gesloten
en blijf je voor haar eeuwig 19, hoewel je in 1915 reeds stierf?
Of ben je een vreemdeling, naamloos
voor eeuwig verzegeld achter een glazen lijst
in een oude foto, gescheurd, in flarden, bezoedeld
stilaan geel wordend in een lederen kader?
Did they beat the drum slowly?
did they sound the pipes lowly?
Did the rifles fire o'er ye as they lowered you down?
Did the bugle sing 'The Last Post' in chorus?
Did the pipes play 'The Flowers o' the Forest'?
Hebben ze voor jou de trage trom geslagen, heeft de diepe fluit geklonken?
Lieten ze geweerschoten over je los toen ze je neerlieten in het graf?
Heeft de fanfare "The Last Post" gespeeld
En speelden de doedelzakken "The Flowers of the Forest"?
Well the sun it shines down on these green fields of France,
The warm wind blows gently and the red poppies dance.
The trenches are vanished now under the plough
No gas, no barbed wire, no guns firing now.
But here in this graveyard it is still No Man's Land
And the countless white crosses in mute witness stand.
To man's blind indifference to his fellow man
And a whole generation that was butchered and downed.
De zon schijnt nu over de groene Franse velden,
Er waait een zacht warm windje en de rode klaprozen dansen.
De loopgraven zijn verdwenen nu, onder de ploegen.
Geen gas meer, geen prikkeldraad, geen geweerschoten meer.
Maar hier op dit kerkhof is het toch nog niemandsland
De talloze witte kruisen staan als sprakeloze getuigen
Van de blinde onverschilligheid van mensen voor mekaar
En een hele generatie die afgeslacht is en verdoemd.
Did they beat the drum slowly?
did they sound the pipes lowly?
Did the rifles fire o'er ye as they lowered you down?
Did the bugle sing 'The Last Post' in chorus?
Did the pipes play 'The Flowers o' the Forest'?
Hebben ze voor jou de trage trom geslagen, heeft de diepe fluit geklonken?
Lieten ze geweerschoten over je los toen ze je neerlieten in het graf?
Heeft de fanfare "The Last Post" gespeeld
En speelden de doedelzakken "The Flowers of the Forest"?
And I can't help but wonder now Willie McBride
Do all those who lie here know why they died?
Did you really believe them when they told you the cause?
Did you really believe them that this war would end war?
But the suffering, the sorrow, the glory, the shame -
The killing, the dying - it was all done in vain.
For Willie McBride, it's all happened again
And again, and again, and again, and again.
Ik kan het niet helpen, Willie McBride,
Weten al degenen die hier liggen waarom ze stierven?
Geloofde je het echt toen ze je reden vertelden?
Geloofde je echt dat deze oorlog alle oorlogen zou doen stoppen?
Wel, tevergeefs was de pijn, het verdriet, de glorie, de schaamte.
Het moorden en sterven, ’t was allemaal voor niets.
Want, Willie McBride, het gebeurt telkens opnieuw,
En opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
Did they beat the drum slowly?
did they sound the pipe lowly?
Did the rifles fire o'er ye as they lowered you down?
Did the bugle sing 'The Last Post' in chorus?
Did the pipes play 'The Flowers o' the Forest'?
Hebben ze voor jou de trage trom geslagen, heeft de diepe fluit geklonken?
Lieten ze geweerschoten over je los toen ze je neerlieten in het graf?
Heeft de fanfare "The Last Post" gespeeld
En speelden de doedelzakken "The Flowers of the Forest"?


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org