Lingua   

The Green Fields Of France (No Man's Land)

Eric Bogle
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleFINLANDESE / FINNISH
THE GREEN FIELDS OF FRANCE (NO MAN'S LAND)RANSKAN VIHREÄT KUNNAAT
  
Well how do you do, Private William McBrideMitä kuuluu, sotamies William McBride?
Do you mind if I sit here down by your grave side?Sopiiko, että istun tässä hautasi äärellä
A rest for awhile in the warm summer sun,ja lepään hetken kesän lämpimässä auringossa?
I've been walking all day and I'm nearly done.Olen aivan uuvuksissa taivallettuani koko päivän.
And I see by your gravestone that you were only 19Näen hautakivestäsi, että olit vain yhdeksäntoista,
when you joined the glorious fallen in 1916.kun liityit kaatuneitten kunniakkaaseen joukkoon 1916.
Well I hope you died quick and I hope you died cleanToivon, että kuolit nopeasti ja että sinun ei tarvinnut kärsiä.
Or, William McBride, was it slow and obscene?Vai oliko kuolemasi hidas ja tuskallinen, William McBride?
  
Did they beat the drum slowly?Löivätkö rummut hitaasti tahtia?
did they sound the pipes lowly?Soivatko säkkipillit surun säveliä?
Did the rifles fire o'er ye as they lowered you down?Kaikuivatko kunnialaukaukset, kun sinut laskettiin maahan?
Did the bugle sing 'The Last Post' in chorus?Soittivatko vasket Viimeistä vartiovuoroa? [1]
Did the pipes play 'The Flowers o' the Forest'?Tai säkkipillit Metsän kukkia? [2]
  
And did you leave a wife or a sweetheart behind?Jäikö sinulta vaimoa tai mielitiettyä?
In some faithful heart is your memory enshrinedJonkin uskollisen sydämen kätköissä muistosi elää.
And though you died back in 1916Ja vaikka kuolit jo vuonna 1916,
To that loyal heart are you always 19.tuossa uskollisessa sydämessä olet edelleen yhdeksäntoista.
Or are you just a stranger without even a nameVai oletko vain muukalainen vailla nimeä,
Forever enclosed behind some glass-paneikuisesti lasin alle suljettu
In an old photograph torn and tattered and stainedvanha, risainen, laikukas valokuva
And fading to yellow in a brown leather frame?kellastumassa nahkakehyksessään?
  
Did they beat the drum slowly?Löivätkö rummut hitaasti tahtia?
did they sound the pipes lowly?Soivatko säkkipillit surun säveliä?
Did the rifles fire o'er ye as they lowered you down?Kaikuivatko kunnialaukaukset, kun sinut laskettiin maahan?
Did the bugle sing 'The Last Post' in chorus?Soittivatko vasket Viimeistä vartiovuoroa?
Did the pipes play 'The Flowers o' the Forest'?Tai säkkipillit Metsän kukkia?
  
Well the sun it shines down on these green fields of France,Aurinko luo valoaan näille Ranskan vihreille kunnaille,
The warm wind blows gently and the red poppies dance.ja lämmin tuulenvire saa punaiset unikot tanssimaan.
The trenches are vanished now under the ploughJuoksuhaudat ovat kadonneet mulloksen alle,
No gas, no barbed wire, no guns firing now.poissa ovat kaasupilvet, piikkilangat ja aseiden jylinä.
But here in this graveyard it is still No Man's LandMutta tämä hautausmaa on vieläkin ei-kenenkään-maata,
And the countless white crosses in mute witness stand.missä lukemattomat valkoiset ristit todistavat ääneti
To man's blind indifference to his fellow manihmisten sokeasta piittaamattomuudesta toisiaan kohtaan
And a whole generation that was butchered and downed.ja kokonaisesta sukupolvesta, joka lepää täällä teurastettuna.
  
Did they beat the drum slowly?Löivätkö rummut hitaasti?
did they sound the pipes lowly?Soivatko säkkipillit surun säveliä?
Did the rifles fire o'er ye as they lowered you down?Kaikuivatko kunnialaukaukset, kun sinut laskettiin maahan?
Did the bugle sing 'The Last Post' in chorus?Soittivatko vasket Viimeistä vartiovuoroa?
Did the pipes play 'The Flowers o' the Forest'?Tai säkkipillit Metsän kukkia?
  
And I can't help but wonder now Willie McBrideJa nyt voin vain ihmetellä, Willie McBride,
Do all those who lie here know why they died?tiesivätkö kaikki tänne haudatut, miksi he kuolivat.
Did you really believe them when they told you the cause?Uskoitko todella, kun sinulle kerrottiin syy?
Did you really believe them that this war would end war?Uskoitko todella, että se sota lopettaisi kaikki sodat?
But the suffering, the sorrow, the glory, the shame -Mutta kärsimys, suru, kunnia, häpeä –
The killing, the dying - it was all done in vain.tappaminen, kuoleminen – kaikki se oli turhaa.
For Willie McBride, it's all happened againSillä, Willie McBride, se on kaikki tapahtunut yhä uudelleen,
And again, and again, and again, and again.ja uudelleen, ja uudelleen, ja uudelleen, ja uudelleen.
  
Did they beat the drum slowly?Löivätkö rummut hitaasti?
did they sound the pipe lowly?Soivatko säkkipillit surun säveliä?
Did the rifles fire o'er ye as they lowered you down?Kaikuivatko kunnialaukaukset, kun sinut laskettiin maahan?
Did the bugle sing 'The Last Post' in chorus?Soittivatko vasket Viimeistä vartiovuoroa?
Did the pipes play 'The Flowers o' the Forest'?Tai säkkipillit Metsän kukkia?
[1] Viittaa Britannian armeijan fanfaariin nimeltä The Last Post, jota Kansanyhteisön maissa soitetaan sotilashautajaisissa ja sodassa kaatuneiden muistotilaisuuksissa.

[2] Viittaa vanhaan skotlantilaiseen kansansävelmään nimeltä The Flowers of the Forest, jota soitetaan tavallisesti säkkipilleillä ja jonka lauluversiossa muistellaan skottiarmeijan Floddenin taistelussa vuonna 1513 englantilaisille kärsimää tappiota.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org