Lingua   

Nella mia ora di libertà

Fabrizio De André
Pagina della canzone con tutte le versioni


La versione occitana dei Lou Tapage
MOJA GODZINA WOLNOŚCINELLA MIA ORA DI LIBERTÀ
  
Nie chcę powietrza wdychać, któreDe respirar l’istesa aire
zatruwa kwaśny oddech strażnika,de en secondin la me vai pas
wolę pozostać zamknięty w celi,coma aquo ai renunciàa
choć to spaceru jest godzina,a la mia ora de libertat
jeżeli więzień musi konieczniese ilh a quarcosa da spartir
mieć coś wspólnego ze swym dozorcą,tra en prisonier e son planton
niech to nie będzie świeże powietrze,que sio pas l’aire d’aquel cortil
wystarczy, że klatkę dzielą cuchnącą,mi voi que reste mac la preison
niech to nie będzie świeże powietrze,que sio pas l’aire d’aquel cortil
wystarczy, że klatkę dzielą cuchnącą.mi voi que reste mac la preison
  
Długo się ze mną nie cackali,Es comensà mac da n’ora
godzinę trwała cała rozprawa,e n’ora apres era ja feniò
wpierw podzielona była publika,ai vist gent venir soleta
lecz jednomyślna szybko się stała.e ensema anar viò
– Panie, Panowie, Wysoki Sądzie,me atendio pas en vostre error
nie spodziewałem się żadnych uchybieńòmes e fremes en tribunal
i muszę przyznać, że na waszym miejscu…se fogues estat ai vostre post
na waszym miejscu jakoś się nie widzęma ai vostre post ilh sai pas estar
i muszę przyznać, że na waszym miejscu…se fogues estat ai vostre post
na waszym miejscu jakoś się nie widzę.ma ai vostre post ilh sai pas estar
  
Wyprowadzono mnie na zewnątrz,De fora dins la viò
a tam czekała już na mnie ulica,ma dins la viò decò luenh d’ilalh
starałem się więc twarz przekonać,demando a lo mio morre
by zachowała godny wyraz.una polemica de dignitat
Ponure gęby, grymasy, uśmieszki,tantes grinte ghignes e morre
weź im wytłumacz, że czas nadszedł wiosny,vaie a dir que sem de prima
oni to wiedzą, lecz cieszy ich tylko,e après lo san ma ilh preferisen
że odebrana będzie więźniowi,veirla gavar a qui vai dins
oni to wiedzą, lecz cieszy ich tylko,e apres lo san ma ilh preferisen
że odebrana będzie więźniowi.veirlo gavar a qui vai dins
  
Ponure gęby, grymasy, uśmieszki,Tantes les grintes ghignes e morre
niewiele twarzy, wśród nich twarz jej blada,pas tantes doses tra aquele ilhe
jest powściągliwa, a mógłbym przysiąc,ilhe se demonda tot lo jorn
że gorączkowo w głowie układailhe pensa ben poi lo giurar
to co opowie o mnie ludziom,ço que dirè de mi a la gent
to co opowie, pozwólcie, że zgadnę:ço que dirè lo poi dir mi
„Trochę się zmienił, dziwny ciut był ostatnio,da en pauc de temp era chambiàa
lecz wciąż się do mnie zwracał: kochanie”,ma pas ent’el dir que ero siu amor
„trochę się zmienił, dziwny ciut był ostatnio,da en pauc de temp era chambiàa
lecz wciąż się do mnie zwracał: kochanie”.ma pas ent’el dir que ero siu amor
  
Długa jest droga, która prowadziEs ver l’e lhi na de strà da far
od wpojonego posłuszeństwatra l’alenase a l’obediensa
do tak ludzkiego odruchu buntu,fin a veire de gest uman
co przemoc w oczach naszych uświęca,que donen sens a la violensa
tak samo długa i kręta jest droga,ma la l’ia l’istesa distansa
by aż tak zidiocieć, żeby nie rozumieć,per diventar tuchi colhon
że nie ma przecież dobrych władców,da pas arribar a capir
bo każda władza deprawuje,que esisten pas de poter bon
że nie ma przecież dobrych władców,da pas arribar a capir
bo każda władza deprawuje. (1)que esisten pas de poter bon.
  
A tutaj uczę się wielu rzeczy,E aura emparo ben de coses
strojem zrównany ze współwięźniami,ensema a ilh autre vestit coma mi
prócz tego, jaką można popełnić zbrodnię,ma sai pas qual es lo crimin giust
by za przestępcę nie być uznanym,per pas passar da criminal
wszak nauczono nas głośno się dziwić,nos an mostrat la meravilhia
że ktoś bochenek ukradł chleba,vers la gent que fot lo pan
teraz już wiemy, że zwykłą zbrodniąaura saben que fas lo mal
jest nie kraść, gdy z głodu się umiera,a pas robar quora as fam
teraz już wiemy, że zwykłą zbrodniąaura saben que fas lo mal
jest nie kraść, gdy z głodu się umiera.a pas robar quora as fam
  
Nie chcemy wdychać powietrza, któreDe respirar l’istesa aire
zatruwa kwaśny oddech klawisza,de un secondin la nos vai pas
więc zamknęliśmy strażników w celach,e aven decis de imprisonailhe
kiedy spaceru (wolności) wybiła godzina.dins l’ora de libertat
Przyjdźcie tu do nas, do więzienia,venez aura dins la preison
bo i pod bramą dobrze słychaćprovàa a sentir sus la pòrta
o czym jest nasza ostatnia piosenka,la nostra ultima chançon
co jeszcze raz wam przypomina:que ve repet encara en bot
w niewinność swoją wierzycie święcie,anche se vos ve sentè pulit
lecz każdy z was w tym udział bierze,vos sietz l’istes mainet
w niewinność swoją wierzycie święcie,anche se vos ve sentè pulit
lecz każdy z was w tym udział bierze.vos sietz l’istes mainet.

(1) Da notare che nella versione polacca la parafrasi passa per Evtušenko e arriva a Lord Acton:
"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men." :)Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org